Quliyev Musa Rəhim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Kəngərli rayonu, Böyükdüz kəndi 
Təvəllüdü 16.10.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Akademik Yusif Məmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

57

 


7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Şahtaxtinskilər tariximizdə və taleyimizdə. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 104 s.

2. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri. Naxçıvan: Əcəmi, 2013,184s.

3. Heydər Əliyev və Naxçıvan xanlığının tədqiqi məsələləri// Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. Bakı: 2007, №4, s. 80-82.

4. Tarix və arxiv materiallarında Naxçıvan xanlığının inzibati-ərazi bölgüsü və dövlət atributları haqqında yeni məlumatlar // Orlov Dövlət Universitetinin xəbərləri. Орлов: 2012, №4, s. 35-36.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Tərəqqi medalı/ 05.04.2014

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76  
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4618864 
Ev tel. (+994 36) 5484264 
Faks  
Elektron poçtu Kuliyevm@yandex.ru