Əliyev İlhami Nizam oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu, Cəhri kənd 
Təvəllüdü 05.11.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövlətinin tərkibində
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


10


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatı və tarixi coğrafiyası geniş şəkildə araşdırılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1.Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və Təhsil, 2014, 224 s.

2. Азербайджанский город Джульфа в период Сефевидов // Гилея: Науковый Вестник, Киев: 2012, № 9, с. 194-197

3. Политика «Великий сургун» сефевидского правителя Шаха Аббаса I и ее горькие последствия / В мире научных открытий. Материалы IV Международной научно-практической конференции 24 июня 2012 г. Москва: Спутник, 2012, с. 10-15

4.Safevilerin son döneminde Rusyanın Azerbaycan`ın Hazarsahili vilayetlerini işgal etmesinde ermeni faktörünün rolü ve bunun Nahçıvana etkisi // Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c., 3/2, 2017, s. 137-144

5. XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvanın yeri // NDU Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası, № 6 (87), 2017, s. 69-75

6. Nadirin Azərbaycan torpaqlarını Rusiya və Osmanlı işğalından azad etməsi və Naxçıvanda Osmanlı idarəçiliyinə son qoyulması // Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedoqogika və psixologiya, riyaziyyat. № 1 (12), 2019, s. 189-202

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeolofiya İnstitutu, Az7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3951252 
Ev tel. (+994 36) 5416572 
Faks  
Elektron poçtu ilhamialiyev@yahoo.com.tr