İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Amasiya
Təvəllüdü 15 noyabr 1964-cü il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Elliptik əyrilərdə asimmetrik kriptoqrafik sistemlərin sintezi üçün üsul və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44 

 

30

 

10 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  • Kənar kanal hücumlarından mühafizə üçün elliptik əyrilərdə skalyar vurma alqoritmləri işlənmişdir
  • Genişləndirilmiş sonlu meydanlar üzərində elliptik əyrilərin generasiyası üçün metod təklif olunmuşdur
  • İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin idarə edilməsi üçün modellər təklif edilmişdir
  • Biometrik şablonların mühafizəsi üçün biometrik heşləmə üsulları təklif edilmişdir
  • Biometrik xarakteristikalardan kriptoqrafik açarların generasiyası üçün üsullar təklif edilmişdir
  • E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üçün modellər işlənmişdir
Elmi əsərlərinin adları 1. Yadigar Imamverdiyev, Andrew Beng Jin Teoh, and Jaihie Kim, Biometric cryptosystem based on discretized fingerprint texture descriptors / Expert Systems with Applications, 2013, Vol.40, pp.1888–1901.

2. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V., A method for cryptographic key generation from fingerprints // Automatic Control and Computer Sciences, 2012, Vol.46, No.2, pp. 66-75.

3. Imamverdiev Ya.N., Derakshande S.A., Fuzzy OWA model for information security risk management // Automatic Control and Computer Sciences, 2011, Vol.45, No.1, pp. 1-9.

4. Imamverdiyev Y.N., A model of fusion of information on image quality based on the Dempster-Shafer theory for biometric systems interoperability / Journal of Automation and İnformation Sciences, 2010, Vol.42, No.2, pp.66-74.

5. Imamverdiyev Y.N., Kerimova L.E., Musayev V.Y., Method of detection of real fingerprints on the basis of the Radon transform /Automatic Control and Computer Sciences, 2009, Vol.43, No.5, pp.270-275.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5104253
Mobil tel. (+994 50) 5407464
Ev tel. (+994 12) 4273940
Faks  
Elektron poçtu yadigar@lan.ab.az