Haqverdiyev Haqverdi Tanrıverdi oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonun Çeşməli kəndi
Təvəllüdü 03.01.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı4-127

Petroqrafiya litologiya və mineralogiya

Kəlbəcər törəmə muldasının dördüncü dövr vulkanizmi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yer qabığının təkamülünün dinamikası konsepsiyasını işləyib hazırlanıb. Həmin konsepsiya mövqeyindən əksər geoloji proseslərin, o cümlədən qlobal geotektonik proseslərin  (astenosferin dərinlik yarıqlarının, vulkan püskürmələrinin, zəlzələlərin, sunamilərin, vulkanoplutonik vç s. proseslərin ) mənşəyini, yer qabığında paylanma qanunauyğunluqların və onların faydalı qazıntı yataqlarının əmələ gəlməsində və yer qabığının  təkamülündə  rolu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Пульс планеты (на азерб .-ком языке)

2.Вулканизм в геотектоническом развитие Малого Кавказа (на Аз.-ском языке)

3.Новый взгляд о перемещение литосферных масс. Мат. международ. тект. сов. Москва, 2008, ст. 42-43.

 4. (соавт. Велиев З.А.)  Глубинные разломы и их роль в дегазации Земли.  Мат. межд. народ. конф. по дегазации Земли. Москва, 2008., ст.

5. The geodynamics of the earth’s crust evolution. 62 Turkey. Geology Kura. Ankara.2009. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universitetində Petroqrafiya fənninin tədrisi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 əlavə 163
Mobil tel. (+994 50) 3188813
Ev tel. (+994 12) 4324493
Faks (+994 12) 4975285
Elektron poçtu hhagverdiyev@mail.ru