Hadıyev Yusif Cahangir oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Dəmirçilər kəndi
Təvəllüdü 1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı11.00.09

Meteorologiya, iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Zaqafqaziyada gözlənilən iqlim dəyişilmələrinin qiymətləndirilməsində atmosfer sirkulyasiyasının tərəddüdlərinin nəzərə alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Son 130 illik dövr ərzində Azərbaycanda hava temperaturunun və atmosfer yağıntılarının həm illik, həm də mövsümi kəmiyyətlərinin coxillik tərəddüdləri tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, Respublika ərazisində hava temperaturu artmış, atmosfer yağıntıları isə iri sənaye şəhərləri istisna olmaqla azalmışdır. 2040 – cı ilə kimi əsas hidrometeoroloji parametrlərin dəyişilmələrinin ssenariyaları hazırlanmış və alınan proqnostik kəmiyyətlər qiymətləndirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. XX əsrdə Azərbaycan ərazisində hidrometeoroloji parametrlərin tərəddüdləri (rus dilində).

2. İqlim anomaliyalarının  Xəzər dənizi səviyyəsinə təsiri (ingilis  dilində).

3.Qafqazın iqlimi tarixi keçmişdə və yaxın gələcəkdə dəyişməsi (rus dilində).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Aviasiya Akademiyası Aviasiya meteorologiyası kafedrasının baş müəllimi, dosent
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8460756 
Ev tel. (+994 12) 5702015
Faks  
Elektron poçtu

yusif.hadiyev@mail.ru