Nəbiyev Həsən Lətif oglu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQazax şəhəri
Təvəllüdü 22.12.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı11.00.09

Meteorologiya, iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Azərbaycan Respublikasında sellər və onların yaranmasıın sinoptik-iqlim şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Kiş çayı hövzəsinin selləri və onlarla mübarizə.

2. Azərbaycan Respublikası ərazisində sellərlə günəş fəallığı və atmosfer dövranının makroformaları arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi.

3. Azərbaycan Respublikasında dolunun paylanmasının bəzi qanunauyğunluqları haqqında.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3167753
Ev tel. (+994 12) 4368775
Faks  
Elektron poçtu