Tatlıyeva Zahidə İsmayıl qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 19.01.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.08

Okeanologiya

Экстремальные штормы и опасный вынос льда на Каспийском море 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Havanın hidrometeoroloji parametrləri və sinoptik xəritələrinin informasiya bazasının analizi nəticəsində informativ prediktorlar təyin edilmiş, «su-hava» sərhədində atmosfer sirkulyasiyası və istilik keçiriciliyi ilə əlaqədar olan xüsusi təhlükəli qasırğaların əmələ gəlmə səbəbləri müəyyən edilmişdir. Xüsusi təhlükəli qasırğaların «su-hava» sərhədində termiki şərait və sinoptik düzümü əsasında regional məlumatının qrafa-analitik metodu (nomoqramma qurulmuşdur) işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. О характере многолетнего распределения высот волн на Каспийском море. Труды ГОИН, вып. 188, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1989, с. 132-138.

2. Статистические закономерности распределения благоприятных условий погоды («окон погоды») на Каспийском море.

3. Раздел монографии. Опасные и стихийные гидрометеорологические явления. Гидрометеорология и гидрохимия морей, том VI, Каспийское море, вып. 1. Гидрометеорологические условия, Гидрометеоиздат, С.- П., 1992. с. 290-306.

4. Гидрометеорологические критерии на проектиро-вание глубоководных стационарных платформ для акватории азербайджанского  шельфа Каспия.

5. Xəzərin səthində neft məhsullarının hərəkət göstəricilərinin operativ proqnozunun hazırlanmasının metodu məsələləri.

6. Особенности развития жестоких штормов в акватории Абшеронского района Каспийского моря. АМЕА, Xəbərlər, Yer Elmləri, №2, 2009, s. 54-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.091 Dissertasiya  Şurasının ixtisaslaşmış seminarının üzvü
Təltif və mükafatları

SSRİ Hidrometeoloji  xidmətin əlaçısı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392945
Mobil tel. (+994 50) 7276951
Ev tel. (+994 12) 3751409
Faks  
Elektron poçtu