Mahmudova Ülkər Xəlil qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıNeftçala rayonu 
Təvəllüdü 1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

 


- mövzunun adı

 


25.00.23,  25.00.27

Fiziki coğrafiya və hidrocoğrafiya,torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası geokimyası
Qurunun  hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Azərbaycanda Kür Çayından  Əhalinin Su Təminatında İstifadənin Ekocoğrafi Problemləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İqdisadi inkişafla  əlaqədar olaraq  əhalinin su təlabatını  ödəmək  üçün  Böyük  Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarının yeraltı,müxtəlif rayonlarının keyfiyyətli artezian  sularından, işğal edilmiş  ərazilər azad edildikdən sonra Kiçik Qafqazın  zəngin yeraltı sularından, antropogen  təsirlərə məruz qalmayan  Hərəkə, Tər-tər kimi dağ çaylarının su ehtiyatlarından  istifadə edilir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Kürün su ehtiyatlarından istifadənin müasir vəziyyəti.Azərbaycanda səhralaşma problemləri.

2. Kür irmağında Ekocoğrafi ortamın gerginləşməsinə nedən olan əsas antropogen etkenlər.

3. Kür çayının və qollarının Gürcüstan və Ermənistan respublikalarında  çirklənməsi.

4. Azərbaycanda turizm.

5. Xəzər Dənizi Səviyyəsinin qalxmasının Azərbaycanda ətraf regionların təsərrüfatına təsiri.

6. Kür  çayının hövzəsində daşqınların yaranmasında Xəzər dənizinin rolu.

7. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin planetar nəticələri.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

30 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392945 
Mobil tel. (+994 51) 9966700
Ev tel. (+994 12) 5331132 
Faks  
Elektron poçtu akuni11957@gmail.com