Mustafayev Namik Mübariz оğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 31.01.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.02

Biofizika

Исследование возбужденных состояний пигментов в светособирающих комплексах фотосинтезирующих организмов

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fotosintez edən orqanizmlərin piqment-zulal komplekslərində həyəcanlanmış halların təbiətinin təyin olunması və reaksiya mərkəzinin fotoaktiv piqmentləri tərəfindən elektron həyəcanlanma enerjisinin tutulmasının effektivliyinin təyin edilməsi tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, nümunənin optik sıxlığının dəyişməsinin həyəcanlandırıcı impulsların intensivliyindən asılılığı qeyri-xətti xarakter daşıyır.  Nəzəri analizin köməyi ilə eksitonun təbiəti müəyyən olunaraq enerjinin köçürülməsinin delokal eksiton mexanizmi vasitəsilə baş verdiyi müəyyən edilmişdir. FS1-də tutulmanın effektivliyinin 100%, FSİİ və purpur bakteriyalarda isə  eksitonun 100% tutulması üçün həyəcanlanmanın 3-4 dəfə RM-ə çatdırılmalı olduğu təyin edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Н.М.Мустафаев, С.Л.Логунов, Б.Н.Корватовский, В.В.Горохов, В.З.Пащенко. Определение эффектив-ности захвата возбуждения фотосинтетическими реакционными центрами. Доклады МОИП N2789-V92, 1992, стр.98-101.

2.N.M.Mustafaev, V.V.Gorokhov, V.Z.Paschenko A.B.Rubin. Investigation of the excited states in the light-harvesting complexes of  green plants and purple bacteria. XII International Biophysics congress 1996, Amsterdam, Abstracts, pp. 65. 

3.S.G.Andreeva , N.M.Mustafaev, V.A.Suslova, E.A.Feschenko  Structural studies of Human CGMP Phosphodiesterase A-subunit, A key enzyme of phototransduction. Venice Biochemistry Summer School 1997. Abstracts, pp. 37.

4.N.M.Mustafaev, V.V.Gorokhov, B.N.Korvotovsky, N.P.Grishanova, P.P.Knox, G.P.Kukarskikh, V.Z.Paschenko A.B.Rubin. An investigation of the excited states of the chlorophyll of the light harvesting antenna by non-linear absorbtion  spectroscopy. Biophysics vol. 42 No4 pp. 897-904, 1998.

5.Namik Mustafayev, Mirnuh İsmayılov. Təbiət və cəmiyyət münasibətləri. Gələcəksiz inkişaf yoxsa davamlı inkişaf    Azərbaycan Cografiya Cəmiyyətinin əsərləri, 2013, XVİİİ cild, s. 43-46. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5392945 
Mobil tel. (+994 55) 7695205 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nmustafaev@yahoo.com