Əzizov Şamil Kamil oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı54.08.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Landşaft strukturunun kartoqrafik metodla tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Landşaft müxtəlifliyini əks etdirən xəritələr Azərbaycan Milli Atlasına daxil edilmişdir.

Azərbaycanın toponimik xəritələri Az.Milli Atlasına daxil edilmişdir.

Ekolandşaft vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün landşaft parçalanması və müxtəlifliyi əmsalları tətbiqi təklif edilmişdir.

Landşaft müxtəlifliyi əmsalı nə qədər böyük olsa, biomüxtəliflik daha çox, landşaft strukturu isə daha dayanıqlı olar.

Elmi əsərlərinin adları

1. Об экологическом атласе Азерб. Р-ки. AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №2., s. 82-85.

2. Основные этапы развития ландшафтного картографирования  в Азерб. Р-ке. AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №1., s. 69-76.

3. 
Геоэкология Азербайджана в картах и экологическое  образование. Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil. Resp. elmi konf. mat. Bakı, ADPU, 2013, s. 41-43.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Xəzər Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri vəzifəsini icra edən, aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3559874; (+994 55) 4202654
Ev tel. (+994 12) 5708211
Faks  
Elektron poçtu azizov.samil@mail.ru