Abbasova Mahirə Əkbər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıTovuz şəhəri 
Təvəllüdü 1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.24

Sosial – iqtisadi coğrafiya (indiki 5401.01- “İqtisadi coğrafiya”)

Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 


6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan toponimiyasının tədqiqi ilə bağlı regionlar üzrə toponimik lüğətlərin tərtib olunması; Toponimlərin gələcək nəsillərə çatdırılmasında respublika toponimik fondunun zənginləşdirilməsi; Toponimik nəticələrin bir çox sahələrdə tətbiqi (Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsində, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında, Milli Məclisin yanında fəaliyyət göstərən Toponimiya komissiyasında və s.).
Elmi əsərlərinin adları 1. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin toponimiyası. Bakı, Elm, 1993, 196 s.

2. Azərbaycan toponimləri. Ensiklopedik lüğət. Azərbaycan Ensiklopediyası HPB, Bakı, 2000, 588 s. 

3. Azərbaycan Respublikasının inzibati –ərazi bölgüsü məlumat toplusu (2013) kitabının elmi-redaksiya heyətinin üzvü.

4. Samux toponiminin mənşəyi haqqında». AMEA məruzələri. 

(B.Ə.Budaqovla həmmüəllif) 2011, Cild IXVII, №6 s. 111-116. 

5. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsində coğrafi terminlər bir mənbə kimi. (Abşeron regionunun materialları əsasında) Turan stratefik Araşdırmalar MƏrkəzi Uluslararası Bilimsel Hakemli mövsimlik sərgi say 6. Konya, 2010, s.142-146.

6. О происхождении географических названий Абшеронского региона в общетюркской топонимии (на основе топонимических материалов по Абшеронскому региону) Института Географии. Вопросы Географии и Геоэкологии. Г.Алматы, 2011, №4. c. 93-98.

7. “Azərbaycanın yurd yerlərinin coğrafiyası” kitabının elmi redaktoru. Bakı, 2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun Coğrafiya fakültəsində toponimikadan seminar kursu
Digər fəaliyyəti  1992-ci ildən Azərbaycan Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyasının üzvü.

Toponimik biliklərin təbliği ilə televiziya və mətbuatda vaxtaşırı çıxışları.

Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın 60 illik yubileyi münasibətilə uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi ictimai fəaliyyətinə görə AMEA Yer Elmləri Bölməsi tərəfindən təşəkkürnamə - 2005

2. Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı – 2015

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pros. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5313149
Ev tel. (+994 12) 4114841
Faks  
Elektron poçtu