Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəbrayıl r-u, Daşkəsən kəndi
Təvəllüdü 1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti  
Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı31.0101

Aqrokimya

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-mədən sənaye tullantıları ilə suvarılan torpaqların çirklənməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7


12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ilk dəfə Zəngəzur filiz saflaşdırıcı kombinatlarının Azərbaycan ətraf mühitinə ekoloji təsirini tədqiq etmiş və dəyən zərərin iqtisadi qiymətləndirilməsini vermişdir.

Böyük Qafqaz və ətraf coğrafi ərazilərin torpaqlarında şaquli qurşaqlıq üzrə  antropogen deqradasiya vəziyyətini tədqiq etmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Seyrək saqqız ardıc meşələri altında torpaq örtüyünün diferensasiya amilləri. 

2. Samur-Dəvəçi ovalığın sahil zonası torpaqlarının təbii və antropogen dəyişməsi.

3. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası.

4. Göyçay hövzəsində şaquli qurşaqlıq üzrə torpaqlarda deqradasiyanın qiymətləndirilməsi. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ixtisas üzrə mühazirələr aparır
Digər fəaliyyəti  Publistika və bədii yaradıcılıq
Təltif və mükafatları Azərbaycan Milli Elmlər Akademyası Aqrar Elmlər Bölməsinin sertifikatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5398348 
Mobil tel. (+994 50) 5767981 
Ev tel. (+994 12) 3235269 
Faks (+994 12) 5382900
Elektron poçtu

ismayil-quliyev@rambler.ru