Salmanova Tahirə Məmmədpaşa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Əmircan qəsəbəsi 

Təvəllüdü 10.04.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.27

Torpaqşünaslıq

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində üzümaltı torpaqların humsluluq vəziyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Антропогенная деградация слитых горных черноземов в басейных рек Гирдманчай и Геогчай.

2. Acınohur Ceyrançöl arid öndağlıq ərazilərin torpaq örtüyü və xüsusiyyətləri.

3. Türyançay –Göyçay hövzəsinin boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında antropogen deqradasiyanın qiymətləndirilməsi. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 12 il 
Digər fəaliyyəti 

1. 12 dekabr 2000-ci ildən “Cumurq” Azərbaycan Mədəniyyət assosasiyasının president müavini.

2. BMT  yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının üzvü - sülh səfiri. 
Təltif və mükafatları Əmək veteranı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5398348  
Mobil tel. (+994 50) 4704669 
Ev tel. (+994 12) 5393464  
Faks (+994 12) 5382900
Elektron poçtu

tahirasalmanova@inbox.ru