Xəlilova Ülviyyə Ənvər qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Eopleystosen və Erkən Pleystosendə Azərbaycanın paleolandşaftları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Erkən Pleystosendə Azərbaycanın ərazisində landşaftların inkişafının bəzi aspektləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri II cild. 2009, s. 214-219. 

2. Палеогеография Азыхской палеолитической стоянки  в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. НАНА Институт Археологии и Этнографии «Карабах в Каменном веке». 

(0.5 Алескеров В.Д., Велиев С.С., Алиев А.И.). Материалы Международной научной конференции посвященной 50-летию открытия палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане с 3-7 октября 2010г, Баку, Азербайджанская Республика, с. 12-19. 

3. Опустынивание Куринской впадины в Плейстоцене. Проблемы освоения пустынь. № 1-2, 2010. Ашхабад. с. 12-19.

4. Климат и изменение уровня Каспийского моря в Эоплейстоцене.

(0.3 Алескеров Б.Д., Велиев С.С., Тагиева Е.Н., Алекперова Х.А., Алиев А.И.). АМЕА «Хəbərləri», Yer elmləri bölməsi №1, 2011, с. 84-88. 

5. Палеоландшафты Азербайджана в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. Тамбовский Государственный  Университет. Географическое Краеведение ХХЫ века. Материалы Ы Всероссийской научно – практической конференции. 14 мая 2012 г, Тамбов 2012, с. 42-45.

6. Растительность Азербайджана в Плейстоцене. Географический вестник. 

(0.5. Алескеров Б.Д., Гулиев М.Ю.) Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 2013.  с. 26-33. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393336
Mobil tel. (+994 50) 5350942 
Ev tel. (+994 12) 4338898 
Faks  
Elektron poçtu