Zeynalova Səidə Maarif qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 08.09.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.01.  

Fiziki coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Böyük Qafqazın cənub- şərq yamacının arid landşaftlarının  indekasion deşifrlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40-dan çox

 

8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacının arid landşaftlarını indikasion-deşifrlənmə metodu ilə tədqiq edərək, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması istiqamətində tətqiqatlar  arapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Эколого–ландшафтные особенности аридных геосистем (по материалам аэросъёмок) Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

2. Экодинамические проблемы формирования береговой зоны Азербайджанского побережья Каспийского моря в условиях колебания уровня воды (по материалам КС) Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XV  cild Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: Təhlükə və risklər. Bakı 2010. 

3. Improved environmental flows for river restoration – a case study from the Lesser Caucasus, Azerbaijan European River Restoration Conference, 5

thEdition Celebrating successes and addressing challenges 11-13 September 2013, Vienna, Austria.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel.

(+994 50) 4326036

Ev tel. (+994 12) 5391875 
Faks  
Elektron poçtu

saida-z@yandex.ru