Kərimova Elina Cahangir qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 14.06.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
 

5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

Palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi rayonların landşaftlarının formalaşması və differensiasiyası (Abşeron-Qobustan rayonu timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə müxtəlif dövrlərə aid və müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərdən istifadə etməklə palçıq vulkanı landşaftlarının dəyişilmə dinamikası öyrənilmişdir. Onların interpretasiyası əsasında ilk dəfə olaraq ayrı-ayrı palçıq vulkanlarının müasir ekolandşaft vəziyyətini əks etdirən orijinal dəqiq landşaft xəritə-sxemləri tərtib edilmişdir. Müasir xəritə-sxemlərin əvvəldən mövcud olan materiallarla müqayisəsi əsasında ilk dəfə həm palçıq vulkanı landşaftlarının, həm də onların ətrafındakı fon geokomplekslərin dəyişməsinin müqayisəli təhlili verilmiş, onların dəyişilmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Теоретические аспекты возможности внедрения опыта ландшафтного планирования для сохранения экосистемы грязевых вулканов (на примере Гобустана). Труды Международной школы-конференции «Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология», Москва, 21-27 августа, 2006, c. 163-166.

2. Сравнительный анализ динамики изменения ландшафтной структуры грязевого вулкана Боздаг-Гобу. АМEA-nın Xəbərləri. Yer haqqında elmlər seriyası, №3, 2009, s. 53-59.

3. Тенденции трансформации ландшафтных комплексов грязевых вулканов. Гидрометеорология и экология. Ежеквартальный научно-технический журнал. Алматы. № 4, 2010, c. 179-184

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

azgeo@yandex.ru