İmrani Zaur Tahir oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri
Təvəllüdü 16.09.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.24

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin və istehsalın ərazi təşkilinin coğrafi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

 9
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı1

Əsas elmi nailiyyətləri İnzibati və iqtisadi-coğrafi rayonların təbii ehtiyat potensialı  qiymətləndirilmiş, iqtisadi-coğrafi baxımdan istehsal sahələrinin təmərküzləşməsində sahə strukturunun rolu öyrənilmiş, bölgələrin əsas aparıcı sahələrinin perspektivlik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların inkişaf meylləri müəyyənləşdirilmiş, xəritə-sxemlər və modellər hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Tarixi İpək Yolu”nun bərpası və Azərbaycanın nəqliyyat kommunikasiya sisteminin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri / “Prof. H.B.Əliyevin 100 ilik yubileyi” Elmi konfrans. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı-2000, s. 3-6.

2. Azərbaycanda Meşələrin ekoloji və təsərrüfat əhəmiyyəti / “Azərbaycan-Müstəqillikdən sonra” Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti. Bakı 3-4 mart 2003, s. 155-157.

3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı inkişafının bəzi məsələləri / “Xəbərlər”. Yer elmləri bölməsi, №4. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Bakı-2003, s. 174-178.

4. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılandırılmasında sənaye sahələrinin rolu / Bakı Universitetin “Xəbərləri”. Təbiət elmləri seriyası, №1. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı-2006, s. 146-151.

5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu. Bakı-2007, Elm, 172 s.

6. Montologiya elmi və Azərbaycan Respublikasında dağlıq ərazilərin davamlı inkişafı haqqında / Elmi Xəbərlər, №2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı-2007, s. 216-218.

7. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji durumu / Azərbaycan və onunla qonşu ölkələrin təbii təsərrüfat sistemlərinə iqlimin qlobal dəyişməsinin təsirinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri III cild, Bakı-2010, s. 304-309 və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında saathesabı müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. 2000-ci il, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi professor H.B.Əliyev 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə BDU-nun Fəxri Fərmanı.

2. 2001-ci il, İlin yekunlarında döyüş və humanitar hazırlıqda qazandığı nailiyyətlərə görə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

3. 2002-ci il, Hərbi xidmətdə göstərdiyi yüksək nailiyyətlərə görə və 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 84-cü ildönümü münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub .

4. 2010-cu il, “Gənclik və Elm Həftəliyi” çərçivəsində “Azərbaycan elmi və gənclik: reallıqlar, perspektivlər və təkliflər” mövzusunda keçirilən elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə AMEA-nın Fəxri Fərmanı.

5. 2010-cu il, “Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkasın”da iştirak etdiyinə görə AMEA-nın Şəhadətnaməsi.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5385974
Mobil tel. (+994 50) 3014377 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zaur_imrani@mail.ru