Zəkiryəyeva Natella Tahir qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 24.08.1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25-00-24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Azərbaycanda Böyük Qafqazın orta şəhərlərinin inkişafının tənzimlənməsi problemləri (Şəki, Xaçmaz və Şamaxı timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Regional coğrafiya, əhali məskunlaşmasının dayaq mərkəzləri şəbəkəsi və onun inkişafı, şəhərlərin dayaq-mərkəz məskunlaşma sistemi, orta  şəhərlərin sosial-iqtisadi problemləri, şəhərlərin regionun inkişafında yeri tədqiq etdiyi əsas sahələrdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Динамика численности населения в малых и средних городах Азербайджана (на примере Шеки, Шемаха, Хачмаз). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, IX  Cild. Bakı, 2004, s. 119-123.

2. Некоторые вопросы социально-экономического развития г. Шеки как регионального  предгорного центра – опорного каркаса. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, X Cild. Bakı, 2006, s. 310-314.

3. The Theory Of Supporting Carcass And Role Of Small And Medium Towns Of Azerbaijan As Main Centers Of  System Of  Dispersion / The 1 st. International Conference on the Caspian Region Environmental Chenges  24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. pp. 115-120.

4. Государственная программа социально-экономического развития регионов и ее роль в развитии региональных центров Шеки, Шамахы и Хачмаз 

(V.Ə.Əfəndiyevlə müştərək). Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası. №3, Bakı, 2008, s. 179-184. 

5. Теория опорного каркаса и роль малых и средних городов Азербайджана как основных центров систем расселения. Философия социальных коммуникаций. Научно-теоретический журнал, № 2(11), Волгоградский институт экономики, социологии и права, 2010. c. 110-115.

6. Некоторые вопросы социально-экономического развития Ленкорань-Астаринского экономического района. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialı. Н.Ə. Əliyevın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Bakı, 2013, s. 267-269.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Regionşünaslıq” kafedrasında 0,5 ştat müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti  (+994 12) 5385974
Mobil tel. (+992 50) 3383353
Ev tel. (+994 12) 5101072
Faks  
Elektron poçtu natella_xanum@yahoo.com