Ağakişiyeva Günəş Rafiq qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 18.12.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25-00-24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Dağlıq Şirvanın inkişafının iqtisadi-coğrafi və sosial problemləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı1
Əsas elmi nailiyyətləri Regional coğrafiya, turizmin müxtəlif forma, tip və növlərinin mövcud potensialı, onlardan istifadə imkanları və inkişaf istiqamətlərini, turizm ehtiyatlarının təsnifatı və qiymətləndirilməsini, turizmin ölkənin ümumi inkişafı və digər yaxın sahələrin tərəqqisində yerini, Azərbaycan və dünyada turizm fəaliyyətinin təşkili problemlərini öyrənmiş, müqayisəli elmi təhlillər aparmışdır ki, onların da nəticələri ayrı-ayrı illərdə konfrans materialları və elmi jurnallarda dərc edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda üzümçülüyün inkişafı: müasir vəziyyət və perspektiv. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. Bakı, 2006 № 1. s. 126-130.

2. ABŞ-ın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, «Regionşünaslıq» kafedrası, ABŞ-ın coğrafiyası fənninin (ali məktəblər üçün) proqramı. Bakı, 2010. 22 s. 

3. Kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası kitabı (N.Ə.Paşayevlə müştərək). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İns­ti­tu­tu. Bakı, 2010. s. 286-324.

4. Azərbaycan Respublikasında idman turizminin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri – XVI cild. Bakı, 2011. s. 406-409.

5. Fransanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. (N.Ə.Paşayevlə müştərək)  Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 164 s. 

6. Almaniyanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti  (N.Ə.Paşayevlə müştərək). Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 160 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq fakültəsinin Regionşünaslıq kafedrasında 0,5 ştat müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5385974
Mobil tel. (+994 50) 3313615
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu guneshagakishiyeva@gmail.com