Səfərov Aydın Səttar oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 31.01.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı11.00.04

Geomorfologiya və Paleocoğrafiya

Cənub-Şərqi Şirvan və bitişik ərazinin paleogeomorfologiya və morfostruktur təhlili (rus dilində) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78 elmi əsər və 18 elmi hesabat 

27
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının yeni geomorfoloji xəritəsinin tərtibi (1:500000)-1996.

Azərbaycan geomorfologiyası, 2011 (monoqrafiya) Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə)-2012.
Azərbaycan Respublikasının ərazisi üçün iri miqyaslı (1:50000) geomorfoloji xəritənin tərtibi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Kür çökəkliyinin relyefinin inkişafında əsas epoxalar və mərhələlər.

2. Kür çökəkliyinin cənub-şərq hissəsində yer qabığının müasir tektonik hərəkətlərinə dair.

3. Ekogeomorfologiyada insan faktoru. BDU xəbərləri, 2013.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393336
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5398312
Faks  
Elektron poçtu