Kərimov Bəhman Bəhram oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıLənkəran rayonu
Təvəllüdü 1976
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lənkəran Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi. Bakı, Nurlan 2008, 182 s.

2.Əhməd Əfəndi Çələbizadə. Quba-dövrün adət və qaydaları. Bakı, 350 s.

3. XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında aqraq münasibətlər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2013, səh. 57-67.

4. 1918-1920-ci illrdə Lənkəran qəzasında ermənilərin törətdikləri soyqırım. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №2, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2012, səh. 151-160.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 7 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 2787949 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu behmen_76@mail.ru