Əliyev Ənvər Abbas oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Pirhəsənli kəndi
Təvəllüdü 25.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.1101

Torpaqşünaslıq

Ağsuçay və Girdimançay hövzəsinin orta hissəsinin üzümə yararlı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Respublikanın müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altındakı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri, onlardan səmərəli istifadə və həmçinin ayrı–ayrı regionların ekocoğrafi problemləri və onların həlli yollarının tədqiqinə dair elmi hesabatlar və məqalələr hazırlanmışdır. Müvafiq elmi problemlərə həsr olunmuş bir neçə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ağsuçay və Girdimançay arasındakı torpaqlarda rütubətin dinamikası və onun üzüm bitkisinə təsiri. Az. EA. Xəbərləri Yer elmləri,1982, №5. 

2. Ərazinin nisbi hündürlüyünün üzüm bitkisinə təsiri. (Ağsuçay və Girdimançay hövzələri arasında). Az.EA məruzələri 1983, №7, s. 60-63.
3. Ağsuçay və Girdimançay hövzələrinin orta hissəsində yayılmış bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlardan üzümçülükdə səmərəli istifadə olunması. Az. EA. Xəbərləri Biologiya elmləri bölməi, 1985, №6, s. 104-108.
4. Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi (M-1) avtomobil yolunda hərəkət intensivliyinin monitorinqi və ətraf mühitin vəziyyəti. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri bölməsi, № 1, 2013, s. 96-99.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397729
Mobil tel. (+994 50) 3170938 
Ev tel. (+994 12) 5697930 
Faks  
Elektron poçtu

anvar_aliyev@rambler.ru