Əliyev Yavər Qaçay oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu
Təvəllüdü 01.02.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


11.00.04

Geomorfoloq

Kiçik Qafqazın cənub – şərq hissəsinin morfostrukturları və onun inkişaf xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30 elmi məqalə, 4 dərs vəsaiti və 1 elmi monoqrafiya (kollektiv müəlliflərlə)
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın cənub – şərq hissəsinin morfostrukturları tədqiq edilmiş və morfostruktur xəritəsi tərtib edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Ali məktəblərə daxil olmaq üçün coğrafiyadan vəsait – Maarif nəşriyyatı.

2. Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası – dərs vəsaiti.

3. Altıdilli, izahlı, ensiklopedik coörafiya terminləri lüğəti.

4. Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində 36 il fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3172112 
Ev tel. (+994 12) 4404662
Faks  
Elektron poçtu yaver.adpu@gmail.com