Əhmədov Nazim İsa oğlu

 

Anadan olduğu yer Göyçə, Toxluca kəndi 
Təvəllüdü 04.09.1954  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2.00.34

Yer kürəsinin kosmik tədqiqatları

Atmosfer səth qatının dənizin uzaqdan zondlama nəticələrinə təsir edən səthi külək dalğaları ilə dinamik qarşılıqlı əlaqəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Dayaz su üçün səth dalğalarının tezlik spektrinin «ω-3» ə uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir.

2. Kobudluq parametrinin və dəniz səthi külək dalğalarının sürükləmə əmsalı onun inkişafını azaldır.

3. Külək dalğalarının spektrinə bənzər dalğalı səthə yaxın olan atmosfer təzyiqinin spektr mikropulsasyonlarının forması olduğunu göstərdi.

Elmi əsərlərinin adları 1. Külək dalğalarının tezlik spektrində tarazlıq intervallarının dənizin dayaz yerlərində eksperimental tədqiqi. Az.EA-nın xəbərləri, Yer elmləri ser.-sı. №6, 1984. A.İ.Hümbətov, T.M.Tatarayev

2. Turbulent istilik mübadilə əmsalının atmosferin və dalğanın parametrlərindən asılılığı. Az.EA-nın xəbərləri, Yer elmləri ser.-sı. №4, 1985. Ə.S.Əliyev, A.İ.Hümbətov

3. Результаты синхронных измерений поверхностных волн и микропульсаций атмосферного давления над морем. Изв. АН СССР, ФАО, том 22, № 8, 1986,стр. 850-860. А.И.Гумбатов и др.

4. Нестационарная модель развития турбулентного пограничного слоя над морем конечной глубины при генерации поверхностного ветрового волнения, Океанология, том 27, №1, 1987 стр.52-56. Гумбатов А.И., Татараев Т.М., Гаджиев Я.З.

5. Xəzər gölünün Azərbaycan sahil zonasının formalaşmasının əsas səbəbləri. AMEA,CC-nin əsərləri, XVI cild, 2011s.

6. Xəzər gölünün Azərbaycan sahil zonasının geoekologiyasının formalaşmasında hidroloji rejimin rolu. AMEA,CC-nın əsərləri. XVII cild.2012 s.497-504. Z.İ.Tatlıyeva, R.Y. Əhmədova, A.F.Əhmədova.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392945  
Mobil tel. (+994 50) 7067244; (+994 50) 3768740  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nazim_akhmedov@mail.ru