Səmədzadə Hafiz İskəndər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 07.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad54.06.01

Hidroloqiya

Dağ caylarının gətirmələr axımı və səthi yuyulma (Cənub-Şərgi Qafqazın timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12 elmi məqalə

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. İkl dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazın dağlıq ərazilərdə səthi yuyulmanın differensiyası həmçinin denudasiyanın üfüqi və şaquli dəyişməsinin coğrafi qanunauyğunluqları öyrənilmişdi.

2. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazda denudasiya əmsalının riyazi üsullarla hesablanması. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Определение интенсивности смыва с поверхности частных площадей речных водосборов Ю-В Кавказа.

2. Пространственная дифференциация интенсивнасти современной денудации в горной части Азерб. ССР

3. Денудационные процессы и современные тектоноческие движения Земноц коры.

4. Методика пргнозирования стока половодья горных рек с применением дистанционной информации.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5385418 
Mobil tel. (+994 55) 2279008 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu samedzade.hafiz@gmail.com