Tahirova Hicran Mirəhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayon, Ağbulaq kəndi 
Təvəllüdü 11.06.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı54 01.01

İqtisadi coğrafiya

Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi - coğrafi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15  elmi məqalə, 1 kitab

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında əhalinin miqrasiyası və onun demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri (GİS texnalogiyası vasitəsilə) tədqiqat obyekti kimi öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq NMR-də "kəfkirvarı miqrasiya" tərəfimizdən kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur.Həmçinin Muxtar respublikanın miqrasiya və demoqrafik göstəricilərini əks etdirən xəritələr GİS texnologiyası vasitəsilə ilk dəfə olaraq hazırlanmışdır.

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin xarici miqrasiya proseslərində iştirakı və onun səbəbləri müəyyənləşdirilmişdir;

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərin inkişaf xüsusiyyətləri və bu prosesə təsir edən miqrasiya iqtisadi-coğrafi aspektdə öyrənilmişdir;

3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxili miqrasiyanın istiqamətləri və səbəbləri tədqiq edilmişdir;

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması və tənzimlənməsi yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. "Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinin dinamikasının iqtisadi coğrafi təhlili" AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri, 2014, № 3-4, səh.66-73.

2. Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər və kənd əhalisinin təbii artım proseslərinin ərazi fərqləri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2013, № 1, s. 174-180.

3. Tahirova H.M. Miqrasiya proseslərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafik vəziyyətinin tənzimlənməsinə təsiri // BDU-nin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2011, № 2, s. 173-181

4. Tahirova H.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirmə istiqamətləri // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVII cild, Bakı, 2012 s. 395-400.

5. "Естественное движение населения Нахичеванской Автономной Республики и его влияние на демографические процессы" Вестник Евразийской Академии административных наук, 2014, səh.107-111.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti,

AMEA Coğrafiya İnstitutu

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H. Cavid  prospekti 115 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393361 
Mobil tel. (+994 50) 8730073 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu hicran.tahirova@mail.ru