Mamiyeva Sevinc Alim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 14.05.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5409.01

Geomorfologiya

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı ekogeomorfosistemlərinin qiymətləndirilməsi (KŞ deşifrlənmə materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17 elmi məqalə 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının ekogeomorfosistemləri qiymətləndirilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Некоторые особенности развития и дифференциации Шамкирской морфоструктуры (на основе космоснимков). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri VIII cild, Bakı, 2003, s. 167-171

2. Выявление cтруктурно-геоморфологической интерпретации линеаментной сети Западного Азербайджана. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti əsərləri, IX cild, Bakı, 2004, s. 228-234.

3. Морфометрическая раздробленность - как индикатор морфотектонической напряженности (на примере северо-восточного склона Малого Кавказа). Земная поверхность, ярусный рельеф и скорость рельефообразования. Иркутск, 2007, с. 165-167.

4. Выявление каркаса морфотектонических блоков-сегментов северо-восточного склона Малого Кавказа на основе количественных данных современного рельефа. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti əsərləri, XII cild, Bakı, 2008, s. 182-186.

5. Современная тенденция активизации оползневых процессов под воздействием техногенного фактора (на примере северо-восточном склоне Малого Кавказа). Beynəlxalg elmi-praktik konfrans “Fövqaladə hallar və ətraf mühit”,15-16 dekabr Bakı, 2009,239-241s.

6. Усиление экзодинамической   напряженности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под воздействием селевых явлений Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı, 2010, s. 63-65.

7. Научно-методические проблемы оценки т картирования оползневой опасности (на примере северо-восточного склона Малого Кавказа)​. VII Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений» Владикавказ.14-16 сентября 2010. 120-126 s.

8. Усиление оползневой опасности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под антропогенным воздействием. AMEA-nın Xəbərləri 2011-ci il, Bakı, 70-74 s.

9. Усиление риска селеопасности на северо-восточном склоне Малого Кавказа под антропогенным воздействием. Аzərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. ХVI cild. Bakı  2011, s. 25-28

10. Эндодинамическая обусловленность экзогенных рельефообразующих процессов. Днепропетровск. Вестник №15, 2013, стр.139-145

11. Воздействие количественных показателей рельефа на особенности геодинамической напряженности горных территорий Азербайджанской части Малого Кавказа (на примере северо-восточного склона). Академический журнал Западной Сибири. Россия, Тюмень №3(52),т.10, 2014. с.134-137.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393361 
Mobil tel. (+994 55) 5563663  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kulievasevinc@gmail.com