Rəhimov Mətləb Kamil oglu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan r-nu, Qızılburun kəndi 
Təvəllüdü 09.09.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Odessa Hidrometeorologiya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5411.01

Meteorologiya                                                       

Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqazın cənub yamaclarının aqroiqlim ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 elmi məqalə 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın müxtəlif regionlarının iqlim və aqroiqlim ünsürlərinin tərəddüdü, iqlim dəyişmələrinin temperatur və rütubət ehtiyatlarına təsiri öyrənilmişdir.   
Elmi əsərlərinin adları 1. Talış vilayətinin səhralaşma prosesində bəzi iqlim ünsürlərinin tərəddüdü 

2. Kür- Araz ovalığı meşələrinin antropogen dəyişməsində iqlim amili

3. Böyük Qafqazın cənub yamacında istilik ehtiyatlarının çoöillik dəyişmə dinamikasının təhlili                         

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5385415 
Mobil tel. (+994 51) 8593651  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu matlabrahimov@mail.ru