Məmmədova Flora Vahid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıLaçın rayonu, Mişni kəndi 
Təvəllüdü 23.09.1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı54.08.01.

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası,  landşaftların geofizikası və geokimyası

Akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətləri və Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında onun rolu 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının və elmi-təşkilati fəaliyyətinin əsas mahiyyəti kompleks şəkildə dissertasiya səviyyəsində araşdırılmışdır. Bu iş  Yer elmləri sistemində alimlərin yaradıcılığına həsr edilmiş ilk dissertsiya işi olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Akademik B.Ə.Budaqov landşaftların formalaşmasında yeni tektonik hərəkətlərin rolunu öyrənən ilk tədqiqatçıdır //  AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. №2., Bakı, 2012,  s. 102-105.

2. Академик Б.А.Будагов – основополож­ник школы топонимики тюркского мира в Азербайджане //«Поиск», научный журнал. Серия естественных и технических наук. № 3. Алматы, 2012, с. 164-168.

3. Роль Московской гео­морфологической школы в научных достижениях академика Б.А.Будагова // «Геоморфология». №1. Москва, 2013, c. 113-118. (совместно с Г.А.Халиловым). 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi, “Fiziki coğrafiya” kafedrası  
Digər fəaliyyəti  Doktorantlarla iş üzrə baş mütəxəssis 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H. Cavid pr 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7636999 
Ev tel. (+994 12) 5685013 
Faks  
Elektron poçtu flora-mammadova@mail.ru