Fətəliyev Rəşid Əmənulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAğstafa şəhəri 
Təvəllüdü 06.07.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2520.01

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya.

Kiçik Qafqazın Ağdam antiklinorisinin mis-porfir filizləşməsi və onun əmələgəlmə xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22 elmi məqalə

 

2 kitab


3 məqalə 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqaz, xüsusilə Qarabağ filiz rayonunda yerləşən mis-porfir tipli yataq və təzahürlərin geologiyası, onlarda filiz əmələgəlmənin petrokimyəvi, fiziki-kimyəvi, struktur  və mineraloji xüsusiyyətləri, filizlərin qızıllığı və zonallığı  öyrənilmiş və digər bu tipli yataqlarla müqayisəli təhlil edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Месторождение  медно-молибден-порфировых руд – новый перспективный тип рудных формаций Малого Кавказа;

2. Петрохимические особенности Мехманинского гранитоидного массива;

3. Условия формирования и закономерности размещения формаций медно-порфировых руд Малого Кавказа;

4. Медно-порфировое оруденение Агдамского антиклинория (Малый Кавказ) и его перспективность;

5. Experencias sobre la seleccion de areas perspectivas, mediante el uso rasional de los metodos de busqeda compleja, en la sektor Palo Seco, Camaguey (ispan dilində);

6. Сравнительный анализ медно- порфировых руд Малого Кавказа и острова Куба;

7. Золотоносность медно- порфировых руд Карабахского рудного района;

8. О корреляции археологической и геологической хронологий четвертичного периода.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Dövlət qulluğu, jurnalistika 
Təltif və mükafatları

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuBakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elml işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5963336 
Mobil tel. (+994 50) 5202208 
Ev tel. (+994 12) 4272284 
Faks  
Elektron poçtu r.fataliyev@mail.ru