Musayeva Mətanət Ramazan qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 17.03.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5401.01

İqtisadi coğrafiya

Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının inkişafı və ərazi təşkilində daşqın hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25 elmi məqalə

 

10 elmi məqalə

 

6 elmi məqalə 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təsərrüfatın davamlı inkişaf  göstəriciləri ilə daşqın hadisələrinin dinamikası arasında asılılığən elmi təhlili, əhali məskunlaşması və təssərrüfat sahələrinin inkişafı və ərazi təşkilinə vurduğu zərərlərə görə rayonlaşdırma aparılmış və xəritələşdirilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями

2. Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers

3. Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz lowland.

4. Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri

5. Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijian

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  “Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti”
Pedaqoji fəaliyyəti

15-ildən artıq

1. Bakı Dövlət Universiteti “İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurasının” Coğrafiya fakültəsi üzrə nümayəndəsi

2. Bakı Dövlət Universiteti İnnovativ layihələrə dəstək qrupunu Coğrafiya fakültəsi üzrə nümayəndəsi  

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı

2. TQDK-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381158 
Mobil tel. (+994 50) 3494199 
Ev tel. (+994 12) 4562356 
Faks  
Elektron poçtu musayeva.mr@gmail.com