Bədəlov Etibar Sənan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 31.10.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

54.01.01

İqtisadi coğrafiya

Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik inkişafin və məskunlaşmanin tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26 elmi məqalə, 2 monoqrafiya, 2 monoqrafiyada həmmüəllif

 

5

 

1

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik proseslər, əmək ehtiyatları və məşğulluq, şəhər məskunlaşmasının və onların perspektiv inkişaf istiqamətləri tədqiq edilmiş və nəticələrə uyğun tövsiyələr verilmişdir.

2. Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi rayonunda xidmətlər sferasının inkişafı təhlil edilmiş və perspektiv inkişaf istiqamətləri göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Abşeronda əhalinin məskunlaşma məsələlərinə dair /AMEA Xəbərlər, Yer elmləri, 1998 №3

2. Abşeronda əhalinin məskunlaşma mərhələləri /ACC-nin əsərləri, XII cild.2008

3. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının inkişafında miqrasiya proseslərinin rolu //ACC-nin əsərləri, XVIII cild.2013

4. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının problemləri//AMEA Xəbərlər, Yer elmləri,2013, №3

5. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda urbanizasiyanın inkişaf mərhələləri ADPU-nun “Xəbərlər” jurnalı, 2014, №2

6. Формирование половозрастной структуры и брачно-семейного состава в Апшеронском экономическом районе// Экономика Крыма. Научно-практический журнал., №3, Симферополь-2013

7. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda iqtisadi-sosial bazanin tənzimlənməsi istiqamətləri CCƏ Xəbərlər 2015, №2

8. “Oсновные направления развития Бакинской городской агломерации”. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Том: 2 Год: 2016.

9. Геодемографическая ситуация города Баку. XI Всероссийской научно практической конференция”/ посвященной Всемирному дню Земли Красноярск, 2016 г. Выпуск 11.

10. Azərbaycanın iri və böyük şəhərlərdə geodemoqrafik şərait/Azərbaycan Respublikasında Demoqrafik İnkişaf: Əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” adlı elmi-praktiki konfransı materialları 2016.

11. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələlər Monoqrafiya, 2016.

12. Abşeronda məskunlaşma və memarlıq Monoqrafiya, 2016.(Həmmüəllif)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393361 
Mobil tel. (+994 55) 7193569   
Ev tel. (+994 12) 4520903 
Faks  
Elektron poçtu badalov.1958@mail.ru