Rəfiyev Eldar Balağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lerik   
Təvəllüdü 1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi ad.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.04

Biokimya 

Qarabağ düzənliyi şəraitində bəzi paxlalı yem bitkilərinin kimyəvi tərkibinə mikroelementlərin təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72


26 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

1.Mikroelementlərin (Mn, B, Mo) təsirindən yonca, xaşa, lərgə və şənbələ bitkilərinin biokimyəvi tərkibi tədqiq olunmuşdur.

2. İnək noxudu mutant formalarının toxumlarında malat-laktat-alkoqol dehidrogenaza fermentləri və ümumi zülalların aminturşularının miqdarı öyrənilmişdir.

3. Müxtəlif dənli-paxlalı bitkilərin (lobya, lərgə, maş, noxud və s.) toxumlarının biokimyəvi tərkibi tədqiq olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. E.B.Rəfiyev At paxlası kolleksiya nümunələrinin toxumlarında biokimyəvi göstəricilərin tədqiqi. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərlər, I cild, Bakı-2009, səh. 253-258.

2.E.B.Rəfiyev Lobya kolleksiya nümunələrinin toxumlarında biokimyəvi göstəricilər. Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi XXIII cild, Bakı-2012, səh. 188-190,

3.Э.Б.Рафиев., А.И.Асадова Изучение содержание белка и триптофана в коллекционных образцах вигны и вики. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Материалы X Международной научно-методической конференции посвященной памяти академика РАСХ Немцова Н.С., том 2, Уляновск-2012, с. 175-177.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412) 5628625 
Mobil tel. (+994 51) 9243887 
Ev tel. (+994 12) 4653718 
Faks (+99412) 5619182 
Elektron poçtu