Rasizadə Gövhər Məmməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Maxçıvan şəh. 
Təvəllüdü 1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adSitologiya

Хiyarın tetraploid formalarının sitoembrioloji tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

 

13

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Üzümün perspektiv sortlarının seçilməsi və sitogenetik tədqiqi istiqamətində aparılan işlər zamanı fillokseraya və digər xəstəliklərə qarşı mübarizə vasitəsi kimi istifadə oluna bilən yeni bioloji aktiv maddə sintez edilmişdir. Həmçinin, tərəvəz-bostan və dənli-paxlalı taxıl bitkilərinin yerli və introduksoya olunmuş nümunələrinin sitogenetik cəhətdən qiymətləndirilməsi nəticəsində seleksiya üçün yararlı olan stabil formalar seçilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Расизаде Г.М. Нарушения в процессе, приводящие к формированию функционально женского сорта винограда «Аг шаны». Журнал Всесоюзного общества генетиков и седекционеров им. Н.И. Вавилова, Москва, 1972, с. 341-343

2. Расизаде Г.М. Некоторые аномалии в эмбриональном развитии тетраплоидного огурца. В кн.: Всесоюзное совещание по полиплоидии. Киев: Наукова думка, 1975, с. 247-251.

3. Расизаде Г.М. Цитогенетический анализ 56-хромосомных эгилопсово-пшеничных амфидиплоидов. Генетика, 1982, с. 2008-2013.

4. Расизаде Г.М., Бабаев О.K.  Борьба с филлоксерой. Реферативный журнал, 1993, Бюл. № 14.

5. Расизаде Г.М. Цитологическое исследование сортов чечевицы, выращенных в разных экологических условиях. Материалы XVII Международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье», 13-21 сентября 2008 года, г. Алушта-Симферополь, 2008, с. 482-484.

6. Rasizadə G.M. Noxud kolleksiyası nümunələrinin sitoloji tədqiqi. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2013, № 1, s. 44-45.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Əmək veteran” medalı - 1988  

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 562 54 18 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 440 94 55 
Faks  
Elektron poçtu