Əsgərbəyli Olqa Lvovna

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Rostov-Don şəh. 
Təvəllüdü 1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


03.00.15

Genetika

Fiziki-kimyəvi reagentlərin Azərbaycan SSR-in müxtəlif aqroekoloji şəraitlərində becərilən pamçıq bitkisinin böyümə, inkişaf və dəyişkənliyinə təsiri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59

 

19

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Pambıq, şəkərli çuğundur, dənli və paxlalı yem və s. bitkilərin çoxillik sitogenetik tədqiqatları nəticəsində onların xromosom kompleksləri, ploidlikləri, xromosom aberrasiyalarının spektri və tezliyi, eləcə də bəzi spesifik xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Калантаров М., Кулиев А.М., Аскербейли О.Л. и др. Некоторые результаты исследований по предпосевной обработке семян хлопчатника импульсами высокого напряжения. Труды Челябинского Института механизации и электрификации сельского хозяйства, Челябинск, 1968, вып. 41, с. 111-118.

2. Гусейнова Л.А., Аскербейли О.Л. Мутационный эффект различных концентраций ЭИ на сорта хлопчатника. Химический мутагенез и создание сортов интенсивного типа. Москва: Наука, 1977, с. 158-163.

3. Аскербейли О.Л., Кулиев Р.А. Действие физических и химических мутагенов на частоту перестроек хромосом у гибридов хлопчатника. Цитология и генетика, 1981, № 5, с. 32-36.

4. Велиев Э., Аскербейли О.Л. Пути получения сортов люцерны. Аграрная наука Азербайджана, 3003, № 1-3(195), с. 116-119

5. Аскербейли О.Л., Кулиев А.А. Биоморфологическая и цитогенетическая характеристика некоторых кормовых культур в условиях Апшерона. X Международный научно-методический конференция «Интродукция нетрадиционных и редких растений», Ульяновск, 2012, с. 29-35.

6. Аскербейли О.Л., Кулиев А.А., Кадыров И. Биоморфологическая и цитогенетическая характеристика некоторых бобовых кормовых культур в условиях Апшерона. Аграрная наука Азербайджана, 2012, № 2, с. 44-51

7. Аскербейли О.Л., Сарханбейли Ю. Характеристика некоторых триплоидных сортов сахарной свеклы. Труды института генетических ресурсов, Баку, 2012, том 4, с. 235-239.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı” medalı - 1988
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5625418  
Mobil tel. (+994 55) 8814240  
Ev tel. (+994 12) 5398724  
Faks  
Elektron poçtu