Namazova Çimnaz Tofiq qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Fizuli şəhəri 
Təvəllüdü 1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


24.09.01

 

Buğdanın bəzi sortlarının cinslərarası konstant buğda-egilops hibrid formaları ilə hibridləşdirilməsi və sitogenetik tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yemişin "Nazlı" sortunun həmmüəllifi 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Bəzi bostan bitkiləri (qarpız, yemiş, qabaq) sortlarının Abşeron şəraitində bərpası, çoxaldılması və tədqiqi.
 2. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri. III cild. Bakı 2011. Səh. 280-283
 3. İtmək təhlükəsi altında olan yerli yemiş sortlarının bərpa məqsədilə toplanması və təmizlənməsi.
 4. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili institutu. Elmi əsərləri. Bakı 2009. 2 cild. Səh. 49-50
 5. Tərkibində peptonlaşdırıcı (zülalları asan həzm edən) xüsusiyyət olan yemişin müalicəvi əhəmiyyəti və təsərrüfat göstəriciləri.
 6. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 2. 2008. Səh. 168
 7. Yerli bostan bitkiləri genofondunun qorunması və zənginləşdirilməsi.
 8. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biologiyada Elmi Nailiyyətlər" Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı 2009. Səh. 159-160
 9. Фитохимическое исследование семейства тыквенных (Cucurbitacede L) произрастающих в Азербайджанской Республике.
 10. Kimya problemləri jurnalı. 2008. № 4. Səh. 709-713
 11. Balqabaq insan orqanizmi üçün faydalı və iqtisadi cəhətdən əlverişli bitkidir.
 12. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2008-ci il. № 4-5. Səh. 43
 13. Изучение устойчивости к стрессовым факторам некоторых сортов дыни Азербайджана.
 14. Проблемы и перспективы современной науки. Сборник научных трудов. Томск. Том 2. № 1. Стр. 5-6
 15. Azərbaycanın xalq seleksiyaçıları tərəfindən alınmış yemiş sortlarının Abşeron şəraitində tədqiqi.
 16. "Botanika bağlarında və dendroparklarında landşaft memarlığı" beynəlxalq kontrans 5-8 noyabr. 2013. Səh. 351-354
 17. Xarici ölkələrdən idxal olunan geni dəyişdirilmiş məhsulların yerli ehtiyatlarımıza təsiri.
 18. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2011. №  2. Səh. 88-90
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.

(+994 12) 5628625

(+994 12) 5629171

Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4499221 
Elektron poçtu azgenres@science.az