Həsənov Sabir Ramazan oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Nax. MR. Ordubad şəhəri 
Təvəllüdü 1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət  Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.09.01

Genetika

Müxtəlif nəsil cinslərarası buğda-egilops hibridlərinin genetik analizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

11 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Acı bibəri  “Odlu” və yemişin “Nazlı” sortunun  həmmüəllifi

Elmi əsərlərinin adları

1.Dutma yemiş sortları, dutma üsulunun mahiyyəti, Abşeronda bu üsulun tətbiqi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №1-2, 2006, s.57-58.

2.Yabanı soğanaqlı bitkilərin bəzi genetic xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. №8-9, s.44-45.

3.Şalot  soğanının (

Allium ascolonicum L.) İsmayıllı sort-formasında klon seleksiyasının nəticələri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz Xəbərlər Məcmuəsi. Elm nəşriyyatı. Gəncə, 2009, s.20-21.

4.Tərəvəz və bostan bitkilərinin genetik ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində istifadə olunan müasir molekulyar-bioloji metodlar. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun əsərləri, I cild.  Bakı, 2009, s. 364-370.

5.Azərbaycanın bəzi yerli baş soğan (

Allium cepa L.) sortlarında nüvə- sitoplazmatik  erkək sterilliyin (NSES) tədqiqi. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri. I cild. Bakı,2009, s.375-379.

6.Yabanı soğanların introduksiya problemləri. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri. X cild. Bakı,2012, s. 191-197.

7.Some Characteristics of the Newly obtained Constant Sweet Pepper (

Capsicum annum L.) Hybrids. Ratarstvo i povratarsvo field and vegetable crops research.  Ratar. Povrt.  2012 : 49 (1)  p. 122-125.

8.Tərəvəz  və  bostan bitkilərinin genetic ehtiyatlarının  toplanması və pasportlaşdırılması. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun  Elmi əsərləri, IV cild, Bakı, 2012. s. 167-175.

9.Azərbaycanda yayılmış baş soğanın (

Allium cepa L.) ekoloji şəraitdən asılı olaraq müxtəlifliyi. AMEA-nın Xəbərləri. Cilld 67,№1, 2012, s. 107-111.

10.Quraqlıq və istilik stresi amillərinin təsiri zamanı  sarımsaq (

Allium sativum L.) bitkilərində baş verən dəyişikliklər. AMEA Xəbərləri, biologiya və tibb elmləri. Cild 67, №3, 2012. s. 85-87.

11. Diversity of 

Allium atroviolaceum 

Boiss. Species in the Different Ecological Condition of Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26. Arvin-Turkey. 2013, p. 1014-1016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1981-1984-cü və 1997-2000-ci illərdə orta məktəbdə, 2004-cü ildə ali məktəbdə müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+99450) 5089469  
Ev tel. (+99412) 5630258  
Faks  
Elektron poçtu sabir_hasanov@rambler.ru