Kərimov Əkbər Yaşar oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Xocalı rayonu, Kərkicahan qəsəbəsi  
Təvəllüdü 18.01.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.15

Genetika 

Yumşaq buğda sortlarında qliadin-qlüteninkodlaşdıran lokusların polimorfizmi və onların dənin keyfiyyət göstəriciləri ilə əlaqəsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

44

9

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Acid-PAGE üsulu ilədənli-taxıl bitkilərinin ehtiyat zülalları (qliadin və qlütenin) əsasında elektpoforetik analizi aparılmış və qliadin- qlüteninkodlaşdıran lokusların allel kompenentlər blokları identifikasiya edilmişdir. Həmçinin, protein markerlərindən istifadə etməklə, Milli Genbankda saxlanılan mədəni bitki sortları və onların yabanı əcdadlarının genetik identifikasiyası və pasportlaşdırılması həyata keçirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Karimov A.Y. The identification of gliadin coding loci in bread wheat varieties of diverse origin. ICSC, Korea, 2008, p.248
  2. Garaybayova N., Sadigov H., Rahimova O., Karimov A., Abbasov M. Assessment of genetic diversity among Azerbaijan barley genotypes (H.vulgare L.) based on hordein alleles. Japan-2012, p.82
  3. Karimov A.Y., Sadigov H.B., Aliyev J.A. Identification of alleles of gliadin coding loci in bread wheat varieties and studing genetic diversity. Azerbaijan NAS, Biological sciences, 2009, № 3-4, p.3-11  
  4. Karimov A.Y. Identification of bread wheat varieties by using gliadin markers and studying of genetic similarity index. Moscow, 2009, № 6, p.13-21
  5. Karimov A.Y. Genetic analyses and identification of gliadin coding locuses in interspecific hybrid of bread wheat cultivars. Biotechnologies and food technologies, Bulgaria-2010, p.14-17
  6. Karimov A.Y. Relationship of gliadin allele blocks with quality indicators of bread wheat. Siberia-2012, № 4, p.117-125
  7. Karimov A.Y. Identification on the genetic marker assisted (Gld) of bread wheat varieties. Ukraine-2012, p.156-157
  8. Karimov A.Y., Sadigov H.B. Identification of new allele component bloks in bread wheat (T.aestivum L.) accessions using protein markers and their use in breeding. Environmental changes conservation of plant diversity. Azerbaijan-2013, p.39
  9. Garaybayova N., Abbasov M., Sadigov H., Karimov A. Studyof population of barley Hordeum vulgare subsp. spontaneum (C.Koch) Thell. and the areas of its distribution in Azerbaijan. 7th International Triticeae Symposium. China-2013, p.64
  10. Gasanova G.M., Karimov A.Y. Sadigov H.B. Relation of component content of gliadin with baking quality of wheat grain. IPBC, Turkey-2013, p.350
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5629171 
Mobil tel. (+994 55) 6552389 
Ev tel. (+994 12) 4224165 
Faks (+994 12) 4499221 
Elektron poçtu akber_xocali@yahoo.com