Sadıqov Hamlet Bəykişi oğlu

 

Veb-sayt www.genres.az    
Anadan olduğu yer Erm. SSR Yexeqnadzor rayonu (Dərələyəz mahalı) Qabaqlı kəndi 
Təvəllüdü 12.09.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad (Gəncə) Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

Azərbaycanın bərk buğda kolleksiya nümunələrində ehtiyat zülalları qliadin və qlütenin polimorfizmi və seleksiyada istifadəsi

03.00.15

Genetika 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51

 

16

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Yerli və introduksiya olunmuş tetraploid buğdaların növlərində , o cümlədən, bərk buğda sort və nümunələrində, onların hibridlərindən alınmış F2 hibrid nəsil dənlərində ehtiyat zülallarının sintezinə nəzarət edən 1A, 1B, 6A və 6B  homeoloji xromosomlarının qısa çiynində və uzun çiynində  lokallaşan qliadin – və qlüteninkodlaşdıran Gli 1A, Gli 1B, Gli 6A və Gli 6B, Glu 1A və Glu 1B lokuslarının allel komponentlər blokları identifikasiya edilmiş və ilk dəfə olaraq onların kataloqu tərtib edilmişdir. Bərk buğdaların dənlərinin texnoloji göstəriciləri ilə zülal genetik markerləri arasında əlaqə müəyyən edilmişdi.    

Elmi əsərlərinin adları

1. Садыгов Г.Б. Полиморфизм запасных белков глиадина твердой пшеницы и их наследование. IV Международный симпозиум новые и нетрадиционные растения и перспективы  их использования. Московская обл. г. Пушено стр.424-427. 2001.

2. Гасанова И.Ю., Г.Б.Садыгов. Электрофоретическое исследование спонтанных гибридов пшеницы. Сборник материалов   III  методического семинара. Впуск 2. 11-13 ноября 2003 г. Санкт-Петербург. ст. 152-156

3. Rəsulova S.M., Əzizov İ.V., Sadıqov H.B. Buğda dənlərində olan qliadin zülallarının irsi keçmə xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli EA-nın xəbərləri-2005, № 3-4, s.3-7

4. Garaybeyova N., Rahimova O., Sadıqov H.B., Sadiqova S.B, Karimov A.Y., Mammadova N.A., Babayeva S.M., Abbasov M.Ə. Assessment of genetic diversity among Azerbaijan barley genotypes (

H.vulgare L.) based on hordein alleles. 6 th International Triticeae Symposium, May 31-June 5, 2009, Kyoto, Japan5. Kərimov Ə.Y., Sadıqov H.B., C.Ə.Əliyev.

Yumşaq buğda sortlarında qliadinkodlaşdıran lokusların allellərinin identifikasiyası və genetik müxtəlifliyin tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya elmləri) cild 64, №3-4: s. 3-11, Elm 2009  

6. Eshgi R., Farshad A., Ocaghi J., Salayeva S.,

Sadigov H., Akhundova E., Baraty M., Rahimi M. Genetic structure and geographical differentiation in barley landraces based on storage proteins. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2012, 4-14, p.960-970

7. Садыгов Г.Б. Генетический анализ по глиадин-и глютенинкодирующим локусам гибридов твердой пшеницы. Сибирский вестник селскохозяйственной науки, №3, 2013, с.113-120

8. Gasanova G.M., Karimov A.Y., Sadigov H.B. Relation of component content of gliadin with baking quality of wheat grain. International Plant Breeding Congress, 10-14-november, Turkey 2013 p.350

9. Garaybayova N., Abbasov M., Sadigov H., Rahimova O., Karimov A., Mammadova N. Study of population of wild barley 

Hordeum vulgare subsp. Spontaneum (C.Koch) Thell. and the areas of its distribution in Azerbaijan. 7th International triticeae symposium, June 9-13, p. 64, China, 2013   10. Karimov A.Y., Sadigov H.B. Identification of new allele component blocks in bread wheat accessions using protein markers and their use in breeding. International conference “Environmental changes conservation of plant diversity”, 21-23 April, p.39, Baku- 2013
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pr., 155, AZ1106, Bakı 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+99 412) 5629171 
Mobil tel. (+99 450) 3911253   
Ev tel. (+1865) 44096 
Faks (+99 412) 4499221 
Elektron poçtu hamlet.sadiqov@yahoo.com