Rəhimova Gülşən Qəhrəman qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 30.12.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.15

Genetika; Antimutagenez 

Mannitin antimutagen təsiri və onun praktiki istifadəsi yolları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

30

 

25 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Qarışıq funksiyalı  monooksigenaz sistemi  hijroooksilləşdiran aktivliyin korreksiya olunması

2. Sərbəst radikal proseslərin inhibitorloru ilə qenomun mühafizəsinin effektivliynin pektrornetrik qiymətləndirilməsi

3.  DNT molekulunda təksaplı qırılmalar tipli ilkin zədələnmələrin korreksiyasının xüsusiyyətləri

4. Kimyəvi maddələrin təsirindən yaranmış genetik dəyişikliklərin modifikasiyası

5. Bəzi bitkilərin ətraf mühitin əlverişsiz amillərinə qarşı davamlılığının tədqiqi

6. Ətraf mühit amili olan benz (a) pirenin genzədələyici təsirinin qarşısının alınma xüsusiyyətləri

7. Duzluluq stressinə qarşı pambığın bəzi sortlarında metabolik və genetik davamlılığın öyrənilməsi

8.   Duzluluğun təsirinə qarşı yerli taxıl sortlarının davamlılığının qiymətləndirilməsi

9. Müxtəlif şəraitdə saxlanılan bəzi texniki bitkilərin genetik və metabolik davamlılıq vəziyyətinin  monitorinqi

10. Bəzi texniki bitkilərin davamlılığının qiymətləndirilməsi        

11. Pambığın bəzi sortlarının ekoloji-genetik monitorinqi

12.  Ex situ şəraitində müxtəlif bitkilərin əsas əlamətlərinin monitorinqi

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 562 86 25 
Mobil tel. (+994 50) 623 64 47 
Ev tel. (+994 12) 496 79 46 
Faks (+994 12) 561 91 82 
Elektron poçtu

g.ragimova@crystal.az