Babayeva Sevda Maşalla qızı

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 06.01.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2409.01

Genetikap

Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz mənşəli mərcimək (Lens culinaris Medik.) genotiplərində genetik müxtəlifliyin tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33

 

164

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
 1. S.M.Babayeva, Z.I.Akparov, M.A.Abbasov, A.Ch.Mammadov, M.B.Zaifizadeh, K.Street. Diversity analysis of Central Asia and Caucasian lentil (Lens culinaris Medik.) germplasm using SSR fingerprinting. Journal of Genetic Resources and Crop Evoluation, Springer, 2009, Vol 56, p. 293-298.
 2. Akparov Z.İ., Mammadov A.T., Babayeva S.M. Report on food legumes of Azerbaijan. Internet Portal of European Cooporative Programme on Plant Genetic Resources. http://www.ecpgr.cgiar.org
 3. S.M.Babayeva, Z.I.Akparov, A.Ch.Mammadov. Genetic Variation in CAC Lentil Germplasm Assessed by Microsatellites (SSRs). AMEA-nın Məruzələri, Bakı, 2009, №1, s. 88-98
 4. M.Zaifizadeh, R.A.Quliyev, M.A.Abbasov, S.M.Babayeva. The Effect of the Interaction between Genotypes and Drought Stress on the Superoxide Dismutase and Chlorophyll Content in Durum Wheat Landraces. Turkish Journal of Biology, Volume 33, p. 1-7, 2009.
 5. Sevda Babayeva, Zeynal Akparov, Kamila Shikhaliyeva, Mehraj Abbasov. Selection for drought tolerance criteria in lentils from central Asian and Caucasus. International conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate changes” October 3-4, 2011, Baku, Azerbaijan, p 47-50
 6. Abbasov M.A., Akparov Z.I., Street K., Jafarova R., Sheykzamanova F., Rzayeva S., Munns R., Babayeva S. Molecular physiological testing of diploid wheats (T. monoccum, T. boeoticum and T. urartu) to salinity stress. International conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience  to climate changes” October 3-4, 2011,  Baku, Azerbaijan, p 119-121.
 7. К.Б.Шихалиева, Л.А.Амиров, С.М.Бабаева. Изучение и оценка сортообразцов местной коллкции чечевицы (Lens culinaris Medik.) в условиях Апшерона. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, IV cild, Bakı, 2012, 101-106.
 8. Mehraj Abbasov, Robert Bowden,  Paul Amand, Jesse Poland, John Raupp, Sunish Sehgal, Sevda Babayeva, Bikram Gill. Resistance in Azerbaijani durum and bread wheat accesions to leaf and stem rust. Annual What Newsletter, Volume 58, Kansas State University, Manhattan, KS, USA, p. 64-66, 2012
 9. L.Amirov, Z.Akparov, S.M.Babayeva et al. Study of drought resistance of chickpea and  lentil in Azerbaijan condition. First Legume Society Conference 2013: A legume Odyssey, p.188,  9-11 May, 2013, Novi Sad, Serbia.
 10. V.İ.İzzatullayeva, Z.İ.Akparov, S.M.Babayeva, J.Ojaghi, M.A.Abbasov. Efficiency of using RAPD and ISSR markers in evaluation of genetic diversity in sugar beet. Turkish Journal of Biology, 2014, DOI: 10.3906/biy-1312-35  

Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. 96 mərcimək genotipinin suvarma və dəmyə şəraitində müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı hər iki şəraitdə yüksək məhsuldarlıq verən quraqlığa davamlı nümunələr müəyyən edilmişdir ki, onlardan praktik seleksiyada gen mənbəyi kimi istifadə oluna bilər.
 2. Respublikamızda, ilk dəfə olaraq aparılan mikrosatellit analizi ilə mərcimək kolleksiyasında yüksək genetik müxtəlifliyin (GM=0.68) olması aşkar edilmiş və nümunələr arasında genetik qohumluq dərəcəsi təyin olaraq, genetik baxımdan yaxın və uzaq olan genotiplər qrupu müəyyən edilmişdir. Bu qruplaşdırma genetik baxımdan divrgent valideynlərin seçilərək çarpazlaşmada istifadəsinə zəmin yaradacaqdır.
 3. Mərcimək genotiplərinin genetik qohumluğu ilə onların toplandığı coğrafi region arasında korrelyasiya aşkar edilmişdir ki, bu da gələcəkdə istiqamətli şəkildə daha zəngin müxtəlifliyə malik kolleksiyanı toplamağa imkan verəcəkdir.
 4. Qazaxıstan mənşəli yabanı ərik genotiplərində şarka xəstəliyinə davamlılıqla ilişikli 1 mikrosatellit markeri ilə skrininq zamanı bu xəstəliyə davamlı       yeni nümunələr aşkar edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

 1. S.M.Babayeva, Z.I.Akparov, M.A.Abbasov, A.Ch.Mammadov, M.B.Zaifizadeh, K.Street. Diversity analysis of Central Asia and Caucasian lentil (Lens culinaris Medik.) germplasm using SSR fingerprinting. Journal of Genetic Resources and Crop Evoluation, Springer, 2009, Vol 56, p. 293-298.
 2. Akparov Z.İ., Mammadov A.T., Babayeva S.M. Report on food legumes of Azerbaijan. Internet Portal of European Cooporative Programme on Plant Genetic Resources. http://www.ecpgr.cgiar.org
 3. S.M.Babayeva, Z.I.Akparov, A.Ch.Mammadov. Genetic Variation in CAC Lentil Germplasm Assessed by Microsatellites (SSRs). AMEA-nın Məruzələri, Bakı, 2009, №1, s. 88-98
 4. M.Zaifizadeh, R.A.Quliyev, M.A.Abbasov, S.M.Babayeva. The Effect of the Interaction between Genotypes and Drought Stress on the Superoxide Dismutase and Chlorophyll Content in Durum Wheat Landraces. Turkish Journal of Biology, Volume 33, p. 1-7, 2009.
 5. Sevda Babayeva, Zeynal Akparov, Kamila Shikhaliyeva, Mehraj Abbasov. Selection for drought tolerance criteria in lentils from central Asian and Caucasus. International conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate changes” October 3-4, 2011, Baku, Azerbaijan, p 47-50
 6. Abbasov M.A., Akparov Z.I., Street K., Jafarova R., Sheykzamanova F., Rzayeva S., Munns R., Babayeva S. Molecular physiological testing of diploid wheats (T. monoccum, T. boeoticum and T. urartu) to salinity stress. International conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience  to climate changes” October 3-4, 2011,  Baku, Azerbaijan, p 119-121.
 7. К.Б.Шихалиева, Л.А.Амиров, С.М.Бабаева. Изучение и оценка сортообразцов местной коллкции чечевицы (Lens culinaris Medik.) в условиях Апшерона. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, IV cild, Bakı, 2012, 101-106.
 8. Mehraj Abbasov, Robert Bowden,  Paul Amand, Jesse Poland, John Raupp, Sunish Sehgal, Sevda Babayeva, Bikram Gill. Resistance in Azerbaijani durum and bread wheat accesions to leaf and stem rust. Annual What Newsletter, Volume 58, Kansas State University, Manhattan, KS, USA, p. 64-66, 2012
 9. L.Amirov, Z.Akparov, S.M.Babayeva et al. Study of drought resistance of chickpea and  lentil in Azerbaijan condition. First Legume Society Conference 2013: A legume Odyssey, p.188,  9-11 May, 2013, Novi Sad, Serbia.
 10. V.İ.İzzatullayeva, Z.İ.Akparov, S.M.Babayeva, J.Ojaghi, M.A.Abbasov. Efficiency of using RAPD and ISSR markers in evaluation of genetic diversity in sugar beet. Turkish Journal of Biology, 2014, DOI: 10.3906/biy-1312-35  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1. Azərbaycan Biokimyaçı və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyəti

2. Azərbaycan Botanika Cəmiyyəti
Digər fəaliyyəti  Paxlalı bitkilər üzrə milli əlaqələndirici, Beynəlxalq Biomüxtəliflik, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı. 
Təltif və mükafatları Gənc Tədqiqatçılar mükafatı, Paxlalı bitkilər üzrə VII Avropa Konfransı,Antalya, Türkiyə, 2010 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+99 12) 4086580  
Faks  
Elektron poçtu seva_genetic@yahoo.com