Qasımov Qədir Qasım oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Təvəllüdü 1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:- ixtisas şifri- ixtisasın adı- mövzunun adı

 

03.00.04

biokimya 

Qarabağ düzənliyi şəraitində becərilən bəzi buğda sortlarının biokimyəvi və texnoloji xüsusiyyətlərinə suvarma və gübrənin təsiri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

 

15 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     -         fəlsəfədoktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan analizlərin nəticələri yeni sortların alınmasında istifadə olunur. Müəyyən olunmuşdur ki, yumşaq buğdaların toxumlarının cücərmə faizi bərk buğdalarla müqayisədə yüksəkdir. Bərk buğdalar kombaynla yığılarkən zədələnir və cücərmə faizi aşağı düşür. Dən yetişdikdən sonar sünbülün orta hissəsindən götürülmüş dənlərin kimyəvi güstəriciləri (ümumi azotun miqdarı, kleykovinanın miqdarı) yüksək olur. Ona görə də sünbülün orta hissəsindən götürülmüş dənlər əkildikdə məhsuldarlıq yüksək olur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. İsgəndərova R.Q., Qasımov Q.Q., Kəsəmənli F.A. Qazax və Abşeron şəraitində əkilmiş qarğıdalı genotiplərində biokimyəvi göstəricilərin öyrənilməsi. Faydalı bitkilərdən istifadənin actual problemləri mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 26-28 oktyabr 2011, Bakı, Azərbaycan2. Гасумов Г.Г., Искендерова Р.Г., Аллахвердиев Т.И., Касаманли Ф.А. Изучение некоторых биохимических показателей сортов и гибридов кукурузы. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использование. Материалы IX Международного Симпозиума, Москва, 2011

3. Qasımov Q.Q., İsgəndərova R.Q., Kəsəmənli F.A., Rüstəmova V.N. Qarğıdalı genotiplərində biokimyəvi göstəricilərin öyrənilməsi. Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri XXIII cild, Bakı-2012, s. 169-172. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

3 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155
Vəzifəsi laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5628625 
Mobil tel. (+994 55) 7710090 
Ev tel. (+994 12) 4938669  
Faks (+994 12) 5619182  
Elektron poçtu