Allahverdiyev Tofiq İdris oglu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağdam rayonu Gülablı kəndi
Təvəllüdü 1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.04

Biokimya 

C4 bitkisi olan amaranth (Amaranthus cruentus L.) yarpaqlarının fosfoqliseratkinazası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

25
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cbitkisi olan amaranth (Amaranthus cruentus L.) yarpaqlarından alınmış fosfoqliseratkinaza fermentinin fiziki-kimyəvi, katalitik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Torpaq su çatışmazlığının müxtəlif yumşaq və bərk buğda genotiplərinin morfoloji, fizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə təsiri öyrənilmimişdir. Quraqlıq stresi şəraitində buğda genotiplərinin gaz mübadiləsi parametrləri (fotosintezin sürəti, ağızcıqların keçiriciliyi, hüceyrəarası sahələrdə COqatılığı, transpirasiya sürəti), fotosintezedici piqmentlərin miqdarı, flaq yarpağın sahəsini və quru biokütləsi, sərbəst amin turşusu olan prolinin miqdarı tədqiq edilmişdir. Quraqlıq stresinin buğda genotiplərinin məhsul komponentlərinə, məhsuldarlığına təsiri öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Фосфоглицераткиназа листьев амаранта. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана Серия биологические науки, 2002, №1-6, с.127-139.

2.Effects of drought stress on gas exchange parameters of leaves from some bread wheat genotypes. Introduction of untraditional and rare plants X International methodological conference dedicated to a memory of the academician of Russian academy of agricultural sciences Nemtzev Nokolay Sergeevich. Ulyanovsk, 2012, Conference materials Vol 1, p. 118-126

3.Quraqlıq zamanı buğda genotiplərinin məhsuldarlıq və məhsul komponentlərinin göstəriciləri əsasında tolerantlığın qiymətləndirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 67, №3, səh.102-108 (2012)

4.Davamlı quraqlıq stresi zamanı yumşaq buğda genotiplərinin fizioloji parametrlərinin öyrənilməsi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 68, №1, səh.40-48(2013)

5. İmpact of drought on some physiological parameters of field grown bread üheat genotypes. International Conference Photosynthesis Research for Sustainability in honour of Jalal A.Aliyev, Baku, Azerbaijan, 2013, p.106.

6. Adaptive changes of physiological signs of wheat genotypes under drought conditions. International Plant Breeding Congress, 2013, Antalya, Turkey, p.320. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Pirshağı qəs, 2№-li Sovxoz, AZ1098 
Vəzifəsi böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5628625
Mobil tel. (+994 50) 4631989, (+994 55) 7710090 
Ev tel. (+994 12) 5633628
Faks (+994 12) 5619182     
Elektron poçtu tofig_1968@mail.ru