Qasımova Fidan Atakişi qızı

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikas, Tbilisi şəhəri  
Təvəllüdü 07.03.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan folklorunda mədəni qəhrəman və onun transformasiya formaları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43 (elmi məqalə, kitab, tərtib)

12 


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Türk mifologiyasında mifoloji personaj olan mədəni qəhrəman probleminin araşdırılması, onun transformasiyasının aydınlaşdırılması, folklor və klassik ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqələrinin sistemləşdirilməsi.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi (kitab). Bakı 2012

2. Firidun bəy Köçərlinin folklorşünaslıq görüşləri // Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat. Bakı, 2013. (kitabın tərtibçilərindən biri və iştirakçısı)

3. Folklor və klassik ədəbiyyat // Folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı, 2013. (kitabın tərtibçilərindən biri və iştirakçısı)

4. Qarabağ folkloru: problemlər, perspektiv¬lər. Bakı, 2013 (kitabın tərtibçisi).

5. Folklor janrı kimi məzhəkə tamaşaları // Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları. Bakı, 2014 (kitabın tərtibçisi və iştirakçısı) və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Folklor İnstitutunun nəzdində olan Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini
Pedaqoji fəaliyyəti 2002-2004-cü illərdə Naxçıvan Müəllim İnstitutunda müəllim

2014-2015-ci illərdə Bakı Avrasiya Universitetində müəllim

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 2839301 
Ev tel. (+994 12) 3749717 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu fidanqasimova@rambler.ru