Qasımov Çingiz Yusif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

03.0013

Fiziologiya

Динамический спектральный анализ ЭЭГ человека в остром послеоперационном периоде при очаговых поражениях головного мозга  .
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

108

 

17


17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

1
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan ərazisində uzunömürlülük fenomeninin qeyri bərabər paylanması və son onilliklərdə müxtəlif səbəblərdən bu indeksin aşağı düşməsini nəzərə alaraq  bu fenomen daha dərindən və hərtərəfli olaraq Azərbaycanın müxtəlif coğrafi zonalarının dağlıq , dağətəyi və aran hissələrində uzunömürlülərin  kompleks şəkildə fizioloji göstəricilərinin öyrənilir, onların adaptasiya imkanları müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuş, bu zaman qocalma prosesinə təsir edən faktorlar aşkar edilmişdir. Azərbaycanın  uzunömürlülük indeksi xəritəsi üzərində çalışılır. İnsanların zaman  zaman  bir coğrafi zonadan digərinə miqrasiyasından asılı olaraq ekoloji, sosial və genetic faktorların əhəmiyyətlilik dərəcəsinin aşkarlanması.Uzunömürlülərin baş beyin fəaliyyəti, psixofizioloji statusu tədqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Natiоnal – ethnic features of MAO –B inhibitors action. Journal of Neural Transnussion. Vol 103. N10. 1996.  p. 38.

2.The BFA – assisted EEG monitoring in neurosurgery. BFA tracing collection., Florence 1983. P. 24-29.

3. Биоэлектрическая активность мозга и старение (обзор). Журнал невропатологии и психиа­трии им. С.С.Корсакова,т.XXX­VIII. Вып. 10. М.Мед-на, 1988, с.34-43

4.Этнические особенности влияния юмек­са на биоэлектрическую актив­ность головного мозга. Венгерская фармакотерация, №4, 1990. c. 147-151

5.Natiоnal – ethnic features of MAO –B inhibitors action. Journal of Neural Transnussion. Vol 103. N10. 1996.  p. 38.

6.Comparative analizisis of longevity index betveen the north western region locoited in the azeri major Caucasus and the Talysh mountains and the southern reqions. Mater. Cofaclysms and qlobal problems of the modern sivili­zation. Baku-Insbruek 2007. p.448-451

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Respublika Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  İnstitutun  həmkarlar təşkilatının sədri

Elmi Şuranın üzvü 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı, AZ1100, Şərifzadə küç. 2
Vəzifəsi Uzunömürlülüyn fiziologiyası laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 4323935
Mobil tel. (+994 50) 3145036
Ev tel. (+994 12) 4932439
Faks  
Elektron poçtu kasumov48@mail.ru