Ələsgərova Ədilə Novruz qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Füzuli rayonu
Təvəllüdü 31.12.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.05

Botanika

Azərbaycan florasındakı Yovşan cinsinin Seriphidium (Bess.) Peterm. Yarım cinsinə aid olan növlərin botaniki ehtiyatların  və xemotaksonomik tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107


56

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

2

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan florası üçün 4 yeni növ, 4 yeni variyasiya, 7 yeni yayılma sahəsi, 37 bioloji fəal maddə (17 elm üçün yeni maddə)

Elmi əsərlərinin adları

1. Серкеров С.В., Алескерова А.Н. К изучению искендеролида // ХПС,  2011, №6, с. 793.

2. Бахшыева Н.Ч., Алескерова А.Н., Серкеров С.В. Терпеноиды Artemisia  anetifolia Web. // ХПС, 2011, №6, с. 793.

3. Серкеров С.В., Алескерова А.Н., Джангирова И.Р., Ибрагимов   А.Ш..Стероиды Artemisiaabrotanium // Материалы X Международной научно-методической конференции «Интродукция нетрадиционных и  редких растений». Ульяновск: 2012, с. 308-311.

4. Ələsgərova A.N. Azərbaycan florasında yovşan cinsi növlərinin xemotaksonomik   tədqiqinə dair  (İcmal) // AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2012, XXXII c., s. 120-141.

5. Əliyev N.N., Səfiyeva L.A., Ələsgərova Ə.N. Əlili M.İ. Protozoosid təsirə  malik  profilaktik  vasitə. Patent (İxtra ) №İ 2012 0100 (2012il).

6. Алескерова  А.Н., Ибрагимова C.И., Серкеров С.В.,Садырбеков Д.Т., Рязанцев О.Г. и д.«Компонентный состав эфирного масла Artemisia issayevii Rzazade» Институт Ботаники НАН Азербайджана/ Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия». Караганда: 2012, т.XXXII,120-141.

7. Əliyev N.N., Əsədova A.İ., Ələsgərova Ə.N., Rüstəmova L.İ., Sərkərov S.V., Hacıyeva T.İ., Əliyeva N.N., Heydərova F.H., İbrahimova S.İ., Baxşıyeva, N.Ç. Artemisia İssayevii Rzazade növündən alınan efir yağının virus əleyhinə fəallığı.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri 2013.XXX III, cild, s. 72-74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5540076
Ev tel. (+994 12) 4654216
Faks  
Elektron poçtu