Əfəndizadə Rəna Mahmud qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 29.11.1929 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Memarlıq İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

18.00.01

“Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidəllərin bərpası və rekonstruksiyası”

“Bakının yaşayış rayonlarının tikintisi və planlaşdırması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Monoqrafiyanın nəşr olunması 
Elmi əsərlərinin adları 1. “Bakının yaşayış rayonlarının tikintisi və planlaşdırması”

2. "Sovet Azərbaycanın memarlığı”.//Moskva, Stroyizdat, 1986, 318 səh.

3. "Memar – Rəhim Seyfullayev"// Bakı, Elm, 2007, 279 səh..

4. "Azərbaycan memarlığı : XIX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəli"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Əməkdar memar fəxri fərman 1979;

2. Şərəf nişan ordeni 1986

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4012260 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu memar_rena@mail.ru