Hüseynov Müzəffər Maqsud oğlu

 

Veb-sayt             
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Goranboy rayonu
Təvəllüdü 30.06.1976
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (bakalvr, magistr)

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

07.00.06

Arxeologiya

Naxçıvanın qədim əkinçilik təsərrüfatı və onun inkişaf mərhələləri (e.ə. VI-I minilliklər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvanın qədim əkinçilik təsərrüfatı və onun inkişaf mərhələləri (e.ə. VI-I minilliklər) adlı dissertasiya müdafiə etmiş, Goranboy rayonu ərazisində yerləşən Göl yeri eneolit və ilk tunc dövrü yaşayış yeri, Muncuqlutəpə ilk dəmir dövrü nekropolu, Səfikürd, Tatarlı və Rüstəmli kurqanlarında arxeoloji tədqiqatlar aparmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Antoninin Atropatenaya yürüşü “Elm XXI əsrin astanasında” mövzusunda elmi praktik konfransın materialları.Bakı, 1999, səh 53-54
 2. Naxçıvanın qədim əkinçilik mədəniyyətinin öyrənilməsi tarixi. Elmi axtarışlr. II toplu. Filologiya, tarix, incəsənət. Bakı, 2000, səh. 254-256.
 3. Naxçıvanın qədim əkinçi tayfalarının yaşayış məskənləri. Elmi axtarışlar. III toplu. Filologiya, tarix, incəsənət. Bakı, 2001, səh. 270-274..
 4. Naxçıvanın qədim əkinçi tayfalarının biçin alətləri haqqında. Elmi axtarışlr. VI toplu. Filologiya, tarix, incəsənət. Bakı, 2001, səh. 237-240.
 5. Qədim Naxçıvanın daş vəlləri. AMEA Aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, 2002, səh. 150-151.
 6. AMEA Aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, 2002, səh. 150-151. Pedaqoji Universitet xəbərləri (Humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası) №4, Bakı, 2001, səh. 44-46.
 7. Naxçıvanın eneolit dövrü tayfalarının Yaxın şərq ölkələri ilə əlaqələri, Elmi axtarışlr. VIII toplu. Bakı, 2002, səh. 263-264.
 8. II Kültəpə qədim yaşayış məskəninin Azərbaycanın qədim tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyəti, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutu 2000-2001-ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiya(çöl tədqiqatları və nəzəri problemlər) Tezislər Bakı, Elm, 2002, səh. 100-102.
 9. Eneolit və tunc dövründə Azərbaycanda becərilən taxıl növləri. Международная научная конференция «Археология(IV) и этнология(III)Кавказа» Тбилиси, 2002, səh. 74-75.
 10. Naxçıvanda qədim çörək bişirmə, Pedaqoji Universitet xəbərləri. .№1-2. Bakı, ADPU.2003, səh. 290-297.
 11. I Kültəpədən tapılan öküz fiqurlarının qədim əkinçilik mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyəti. Tədqiqlər-2, AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutu. Bakı, 2003, səh. 323-326.
 12. Naxçıvanda qədim suvarma əkinçiliyi. Gənc Alimlərin(aspirantların) materialları. Bakı, Elm, 2003, səh. 193-194.
 13. Naxçıvanın qədim əkinçilik mədəniyyəti ilə bağlı yeni arxeoloji axtarışlar. Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun 10 illiyinə nəşr olunmuş Elmi konfransın materialları, səh. 30-31.
 14. Samuxda “toxucu qadın qəbri” Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteteinin xəbərləri. Bakı, 2004. № 4 (həmmüəlliflər. Aşurov. S.H, Riçard Moor, Cəlilov. B,MQuliyev.F.E, Qaffarov. A.A)
 15. О Каменных орудиях  земледелия, обнаруженных из поселения Асрикчай. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru. B 2005 Səh 76.
 16. Qıraq Kəsəmən ilk dəmir dövrü yaşayış yeri haqqında, Elmi axtarışlar XV toplu. B 2005. Səh 550-554.
 17. Zəyəmçay yaşayış yerindən aşkar olunmuş təsərrüfat küpləri, 2003-2004 cü illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materilalları B. 2005. S 44-46.
 18. Goranboy rayonu ərazisində 2006-cı il 01 iyul -24 avqust tarixində aparılan arxeoloji tədqiqatlar haqqında. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2006. .№1. səh 278-279.
 19. Daşbulaq orta əsr yaşayış yerindən aşkar edilmiş təsərrüfat quyuları və təndirlər haqqında. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı 2006. .№4. səh 368-373.
 20. Xocaxan qədim yaşayış yeri haqqında, Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası-60. Mingəçevir -2006. Səh 83-86.
 21. Goranboy Arxeoloji ekspedisiyasının 2006-cı ildə rayon ərazisində apardığı arxeoloji tədqiqatların yekunları barədə. 2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. A. A. Abbasovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanan materialları Bakı-2007. Səh 53-56.
 22. Böyük kəsik yaşayış yerindən aşkar edilmiş sümük məmulatı. arix və onun problemləri, bakı 2007.№3. səh 317-323.
 23. Böyük kəsik yaşayış yerindən aşkar olunmuş tikinti qalıqları. Tarix və onun problemləri, bakı 2007.№4. səh 324-332.
 24. Xocaxan qədim yaşayış yeri. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2007. .№2. səh 42-56. Həmmüəllif (Cəlilov B.M)
 25. Böyük Kəsik yaşayış yerindən aşkar olunmuş daş məmulatı. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2007. Səh.28-41.
 26. Orta əsr Daşbulaq yaşayış yeri, Şəmkir Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Birinci Respublika elmi-praktik konfransın materialları. 28-29 noyabr 2007. Şəmkir. Bakı 2008. Səh 226-238. Həmmüəllif (Cəlilov B.M)
 27. Seyidlər yaşayış yeri. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2008. .№1. səh 54-67.
 28. Goranboy rayonu ərazisində 2008-ci ildə aparılmış arxeoloji qazıntıların yekunları barədə. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2008. .№2. səh 196-199.
 29. Погребальные обряды некрополя Гасансу. Gənc alimlərin əsərləri. №1. 2008. səh 347-355.
 30. О Погребальных обрядах  Товузчайского некрополя. Кавказ Археология и Этнология. Международная научная конференция материалы. 11-12 сентября. Азербайджан, Шамкир 2008. Стр. 152-157.
 31. Goranboy arxeoloji ekspedisiyasının apardığı qazıntıların nəticələrinə dair, Azərbaycanda arxeolojin tədqiqatlar. Bakı 2008. Səh. 36-40. Həmmüəllif (Anar Ağalarzadə)
 32. Azərbaycan-Fransa beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqatları, Azərbaycanda arxeolojin tədqiqatlar. Bakı 2008. Səh. 128-131. Həmmüəllif (Bertille Lyonnet, Fərhad Quliyev, Bəxtiyar Cəlilov).
 33. Goranboy-Göl yeri qədim yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar(Goranboy rayonu). Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Səh 70-75. Həmmüəllif(Ə. Kazımov)
 34. Goranboy Muncuqlutəpə Nekropolu, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2009. №1. səh 4-20.
 35. Goranboy Muncuqlutəpə Nekropolu. (Goranboy rayonu) Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Səh 130-137
 36. Goranboyun tunc dövrü qəbir abidələri. Qarabağın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və Bərdə şəhərinin 3000 illiyi. Bərdə-2009. Səh 49-52.
 37. Gəncə və ətraf ərazilərin tunc dövrü arxeoloji abidələrinə dair. Gəncə tarixinin aktual problemləri. II elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə-2010. Səh 7-10.
 38. Göl yeri yaşyaşayış yerində 2010 cu ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2010. Səh 70-78. Həmmüəllif(Ə. Kazımov)
 39. Goranboy rayonunun Qarqucaq kəndindən aşkar edilmiş küp qəbir haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2010. Səh 195-202.
 40. Naxçıvanın ilkin əkinçilik mədəniyyəti. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı 2010. Səh 35-43.
 41. Керамические изделия из древнего поселения Ходжахан, Археология, Этнология, Фолъклористика Кавказа. (Международная научная конференция) Тбилиси 2010. Стр 134-136.
 42. Həsənsu nekropolunun qəbir abidələri və dəfn adətləri, Dövlət və Din. Ictimai fikir toplusu. Bakı, iyul-avqust 2011. səh 139-148, Həmmüəllif (Ş.Nəcəfov)
 43. Goranboy rayonunun qarqucaq kəndindən aşkar edilmiş küp qəbirlər haqqında, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2011, №1, səh 31-43.
 44. Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının yeni dəfn adəti, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2011, №2, səh 36-42.
 45. Archaeological Studies in Settlement Gel Yeri, Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya kültürleri sempozyumu. Erzurum/Türkiye. 10-13 ekim. 2012. Səh. 45.
 46. Qıraq Kəsəmən orta əsr yaşayış yeri, Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti.(dünya urbanizasiya kontekstində) Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Qəbələ 2012. Səh 134-135.
 47. Древнее поселение Ходжахан, Azərbaycanın erkən əkinçilik dövrü abidələri(məqalələr toplusu) Bakı 2012, səh 252-263. Həmmüəllif (Cəlilov B.M)
 48. Naftalan-Goranboy arxeoloji ekspedisiyasının apardığı arxeoloji tədqiqatlar, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2011. Səh 70-80
 49. Naftalan-Goranboy arxeoloji ekspedisiyasının apardığı arxeoloji tədqiqatlar haqqında, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2012. Səh 90-99
 50. Çərmədil son antik və ilk orta əsrlər dövrü nekropolu, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar.2012. Səh 212-222. Həmmüəlliflər. (Bəxtiyar Cəlilov, Akif Quliyev)
 51. Gəncə-Qazax bölgəsinin eneolit və ilk tunc dövrü yaşayış yerlərində son arxeoloji tədqiqatlar, Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası müstəqillik illərində. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2013.
 52. Bozalqanlı yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqinin ilk yekunları, Azərbaycan Arxeologiyası. Bakı 2013, №2.səh 92-101. Həmmüəllif (Ş.Nəcəfov)
 53. Tatarlı kurqanları, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı 2012, №1. səh 3-14.
 54. Çərmədil nekropolu, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutu, Həmmüəlliflər. (Bəxtiyar Cəlilov, Akif Quliyev)
 55. Həsənsu nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası Bakı 2013, №1. səh 100-106. Həmmüəllif
 56. Gölyeri yerleşimindeki arkeolojik çalışmalar. Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu. Bildiriler I. Atatürk Universitesi. Erzurum 2015 Gölyeri yerleşimindeki arkeoloji kçalışmalar. Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu. Bildiriler I. Atatürk Universitesi. Erzurum 2015
 57. NAFTALAN-GORANBOY ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASININ 2013-2014-CÜ İLLƏRDƏ APARDIĞI TƏDQİQATLAR HAQQINDA. Goranboy rayonu. həmmüəlliflər T.T.Hüseynova, A.S.Ələsgərov Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar.2015.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5108419
Mobil tel. (+994 70) 9570817
Ev tel. (+994 12) 4328038
Faks  
Elektron poçtu  muzaffarhuseynov@yahoo.com