Hacıyeva Ülviyyə Şahbal qızı

 

Veb-sayt              
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 19.06.1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakultəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.07

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

Qarabağın alban xristian əhalisinin deetnizasiyasının son mərhələsi  (tarixi-etnoqrafik  tədqiqat)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13

 

2

2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

XIX əsrdə alban maddi-mədəni irsinin müəyyən aspektlərin öyrənilməsi və Qarabağ alban xristian əhalisinin deetnizasiyası  problemlərin araşdırılması,  bu dövrdə Qarabağın  ayrı-ayrı ərazilərində  etnik  və dini məsələlərin öyrənilməsi, eləcə  də  bütün alban arxeoloji və memarlıq abidələri yerləşdirilməsi üçün electron xəritənin tərtibi üzrə iş

Elmi əsərlərinin adları

Kitab: “Деэтнизация кавказских албан в XIX веке” (XIX əsrdə Qafqaz albanların deetnizasiyası) (Баку: Нурлан, 2004)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakıda orta məktəbdə və kollecdə “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 504 13 58
Ev tel. (+994 12) 568 00 53
Faks  
Elektron poçtu all.ulviyya@mail.ru