Ağamalıyeva Sevil Mahmud qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri  
Təvəllüdü 24.01.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5102.01

Etnoqrafiya və Etnologiya

Azərbaycanda dulusçuluq (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. İlk dəfə olaraq neolit dövündən məlum olan qədim sənətkarlıq sahələrindən biri – dulusçuluq etnoqrafik cəhətdən tədqiq olunmuşdur.

2. XX əsrin 70-80-ci illərində qadınlar tərəfindən əl ilə hərəkətə gətirilən dulus çarxında saxsı məmulatının arxaik üsullarını saxlamış müasir dulus mərkəzləri üzı çıxarılmışdır. «Гончарство Азербайджана» 8 c.v. Bakı, 1987 «О семейных отношениях и характере брачных кругов у азербайджанцев» 0,75 .v(«Долгожительство в Азербайджане ») Moskva, 1987«Azərbaycan mətbəxi»  0,6 cv («Azərbaycan ensikopediyası») Bakı, 2009 

Elmi əsərlərinin adları

 1. О пище населения Агдамскогорайона (по материалам сел Абдал и Гюлаб Алы). Республика конфрансы, с. 114-116. Бакы, 1988
 2. О брачных связах населения с повышенным процентом долгожителей в Агдамском районе. Республика конфрансы, с. 114-116. Бакы, 1988
 3. О пище населения Таузского и Казахского районов Азербайджанской СССР. «Долгожительство в Азербайджане» (сборник научных трудов), с. 115-120. Москва, 1989
 4. О пище населения Таузского и Казахского районов Азербайджанской СССР. «Долгожительство в Азербайджане» (сборник научных трудов), с. 115-120. Москва, 1989
 5. О семейных отношениях и характере брачных кругов e у азербайджанцев. «Долгожительство в Азербайджане» (сборник научных трудов), с.81-89. Москва, 1989
 6. Традиционная пища азербайджанцев и ее влияние на пищу народов Кавказа. «Qafqazın arxeologiyası və etnoqrafiyası» Beynəlxalq elmi konfrans. С. 187-188. Bakı, 2000
 7. Традиционная пища азербайджанцев и ее влияние на пищу народов Кавказа. «Qafqazın arxeologiyası və etnoqrafiyası» Beynəlxalq elmi konfrans. С. 187-188. Bakı, 2000
 8. О традиционной пище ингилойцев. «Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası» № 2, с. 196-200. Бакы, 2003
 9. Керамика и традиционная культура питания. Beynəlxalq konfrans «Историко-культурные и экономическое связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее». с. 209-210. Мапхач-кала. 2004
 10. Пища и некоторые вопросы этикета. «Кулина» Жур. № 02 (06). с. 26-27. Bakı, 2004
 11. О традиционной культуре питания азербайджанцев. «Археология, этнография и фольклористика Кавказа». Материалы Международной конференции. с. 328-330. Махач-кала, 2007
 12. Dulusçuluq. «Azərbaycan etnoqrafiyası». Bakı 2007
 13. Yeməklər və içkilər. «Azərbaycan etnoqrafiyası», Bakı, 2007
 14. Azərbaycan mətbəxi. « Azərbaycan » (xüsusi buraxılış). « Azərbaycan ensiklopediyası». с. 128-132. Bakı, 2007
 15. Гончарные изделия в традиционной культуре питания азербайджанцев. «Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası» № 2, с. 136-148. Bakı, 2009
 16. О некоторых особенностях традиционной системы питания азербайджанцев. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Beynəlxalq konfransın materialları. с. 331-333. Tibilisi, 2010
 17. Современное состояние и перспективы развития этнографии Азербайджана. «Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində» Beynəlxalq elmi konfransın materialları. с. 196-197
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5383476 
Mobil tel. (+994 50) 4850418 
Ev tel. (+994 12) 5672325 
Faks  
Elektron poçtu sevil.az@hotmail.com